Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

POBOLJŠANJE USLOVA ZA VENTELESNU OPLODNJU - JUTARNJI DNEVNIK RTS1 (VIDEO)

Zbog toga što u državnim bolnicama nema dovoljno kapaciteta, pa su počele da se prave liste čekanja, država je u postupak vantelesne oplodnje ponovo uključila privatne klinike. Parovi se prilikom izlaska na lekarsku komisiju opredeljuju za državnu, ili jednu od 11 privatnih bolnica sa kojima Fond ima zaključen ugovor. Što je od još većeg značaja sada kada se GAK Narodni front renovira radi proširenja kapaciteta.
Prof. dr Slobodan R. Radulović, direktor Specijalne ginekološke bolnice "Beograd" i ovaj put ističe da je država shvatila značaj nataliteta i aktivno se uključila u rešavanje problema. "Pozdravljam to i ne vidim da će se zaustaviti, biće samo bolje iz godine u godinu... Limit od 40 godina je apsolutno nizak i to treba podići. Mislim da bi 42 godine bila neka realna priča, a to se i pokazuje jer jedna po jedna država prihvata tu promenu".
Iz Fonda za zdravstveno osiguranje najavljeno je da bi država uskoro mogla da plaća i treći pokušaj vantelesne oplodnje. Zahvaljujući toj medicinskoj metodi, koja se godišnje najviše puta i uradi, širom sveta, na svet dođe preko milion beba.


© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare