Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

SPECIJALNA BOLNICA "BEOGRAD" U EMISIJI 150 MINUTA NA TV PRVA (VIDEO)

Tim emislije 150 minuta prepoznao je značaj i pozitivan učinak primene integrativne medicine u lečenju steriliteta, kao i važnu ulogu koju psihološka podrška ima u svim koracima na ovom putu ka cilju - bebi.

Integrativna medicina u centar stavlja individualne specifičnosti i potrebe svakog pojedinca i svakog para i uz najsavremenija dostignuća klasične medicine koristi i metode akupunkture, posebnog načina ishrane i jačanja psihičkog stanja. Održava biološku ravnotežu organizma i energije neophodnu za optimalno funkcionisanje tela, što direktno utiče na povećanje uspešnosti asistirane reprodukcije

© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare