Flat Preloader Icon

UVEK SA VAMA

VAMA NA RASPOLAGANJU 24/7

Specijalna ginekološka bolnica za lečenje steriliteta – Beograd je prva privatna bolnica specijalizovana za ginekologiju i vantelesnu oplodnju, kao i prva privatna akreditovana bolnica u svojoj branši.

Aktuelno

Centar za vantelesnu oplodnju

Već 28 godina našim pacijentima pružamo sve što savremena medicina nudi u ispitivanju i lečenju neplodnosti, kao i sve najsavremenije zdravstvene usluge u oblasti ginekologije.

SGB Beograd je upravo zato i klinika čiji Centar za vantelesnu oplodnju ima najveći stepen uspešnosti ostvarenih trudnoća.

Početna - 1

Lečenje steriliteta i COVID 19

U cilju tačnog informisanja, ispravnog ponašanja i otklanjanja dilema vezanih za ispravno postupanje tokom pandemije korona virusa, donosimo vam 10...

Početna - 2

Krioprezervacija – zamrzavanje

Zamrzavanje reproduktivnog materijala rešenje je za mnoge ljude koji iz objektivnih ili subjektivnih razloga odlažu roditeljstvo. Kada je lečenje neplodnosti...

green and white striped textile

COVID 19 i prevencija

U borbi protiv korona virusa važno je da budemo odgovorni prema sebi i drugima! Važno je da znamo zaštitne mere...

Usluge

Opremljenost

Početna - 3

PEM Bioinkubator

Omogućava neprekidno posmatranje i snimanje embriona zbog čega embrion ni u jednom trenutku ne napušta inkubator. Prvi ovakav bioinkubator kod nas upravo je aktivirala Specijalna bolnica “Beograd, želeći da i na ovaj način uveća stepen uspešnosti VTO u Srbiji.

Više informacija »
Početna - 4

Poloskop

Poloskop je tehnika u kojoj se koristi polarizaciono svetlo za ispitivanje genetskog integriteta i zrelosti jajne ćelije tj. njene spremnosti za postupak oplodnje, što dovodi do značajnog povećanja uspeha u postupku VTO. Ova tehnika predstavlja idealan neinvazivni metod za uočavanje deobnog vretena ćelije, jer ne kompromituje njenu vijabilnost.

Više informacija »
O nama

Sreća je moguća. Zato smo tu.

Želimo što više beba. To je smisao našeg postojanja i rada. Tome su posvećeni svi naši tretmani, od ginekoloških i uroloških pregleda, preko svih metoda lečenja steriliteta i vantelesne oplodnje, do vođenja trudnoće. Više informacija

Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096