UVEK SA VAMA

VAMA NA RASPOLAGANJU 24/7

Specijalna ginekološka bolnica za lečenje steriliteta – Beograd je prva privatna bolnica specijalizovana za ginekologiju i vantelesnu oplodnju, kao i prva privatna akreditovana bolnica u svojoj branši.

Aktuelno

Centar za vantelesnu oplodnju

Već 28 godina našim pacijentima pružamo sve što savremena medicina nudi u ispitivanju i lečenju neplodnosti, kao i sve najsavremenije zdravstvene usluge u oblasti ginekologije.

SGB Beograd je upravo zato i klinika čiji Centar za vantelesnu oplodnju ima najveći stepen uspešnosti ostvarenih trudnoća.

Početna - 1

Lečenje steriliteta i COVID 19

U cilju tačnog informisanja, ispravnog ponašanja i otklanjanja dilema vezanih za ispravno postupanje tokom pandemije korona virusa, donosimo vam 10...

woman writing on notebook

Online Anamneza

Online anamneza, putem popunjavanja upitnika, omogućava da kroz komunikaciju sa lekarskim timom posredstvom interneta, saznate da li imate potencijalni problem...

Početna - 2

Krioprezervacija – zamrzavanje

Zamrzavanje reproduktivnog materijala rešenje je za mnoge ljude koji iz objektivnih ili subjektivnih razloga odlažu roditeljstvo. Kada je lečenje neplodnosti...

online_precica

Online VTO prečica

Online VTO prečica namenjena je parovima koji ulaze u proces VTO, a žive van Beograda ili iz drugih razloga nisu...

green and white striped textile

COVID 19 i prevencija

U borbi protiv korona virusa važno je da budemo odgovorni prema sebi i drugima! Važno je da znamo zaštitne mere...

Usluge

Opremljenost

Početna - 3

PEM Bioinkubator

Omogućava neprekidno posmatranje i snimanje embriona zbog čega embrion ni u jednom trenutku ne napušta inkubator. Prvi ovakav bioinkubator kod nas upravo je aktivirala Specijalna bolnica “Beograd, želeći da i na ovaj način uveća stepen uspešnosti VTO u Srbiji.

Više informacija »
Početna - 4

Poloskop

Poloskop je tehnika u kojoj se koristi polarizaciono svetlo za ispitivanje genetskog integriteta i zrelosti jajne ćelije tj. njene spremnosti za postupak oplodnje, što dovodi do značajnog povećanja uspeha u postupku VTO. Ova tehnika predstavlja idealan neinvazivni metod za uočavanje deobnog vretena ćelije, jer ne kompromituje njenu vijabilnost.

Više informacija »
O nama

Sreća je moguća. Zato smo tu.

Želimo što više beba. To je smisao našeg postojanja i rada. Tome su posvećeni svi naši tretmani, od ginekoloških i uroloških pregleda, preko svih metoda lečenja steriliteta i vantelesne oplodnje, do vođenja trudnoće. Više informacija