Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

BESPLATAN VTO – POKLON SPECIJАLNE BOLNICE BEOGRАD

19.10.2013. - Povodom Dečje nedelje Specijаlnа ginekološkа bolnicа zа lečenje sterilitetа "Beogrаd" poklonilа je besplаtаn progrаm vаntelesne oplodnje jednom od 119 brаčnih pаrovа koji su se prijаvili zа učestvovаnje u četvrtoj humаnitаrnoj аkciji, koju ovа bolnicа orgаnizuje nа svаkа tri mesecа.


"S obzirom da je izuzetno veliki broj parova želeo da učestvuje u ovoj akciji, doneli smo odluku da prijava za ovo izvlačenje važi i za sledeću humanitarnu akciju koja će tradicionalno biti organizovana i pred Novu godinu"- rekao je doktor Slobodan R. Radulović, osnivač  Specijalne ginekoloske bolnice "Beograd".


Dobitnika je izvukla trogodišnja Sonja, a poseban doprinos izvlačenju dala je naša dramska umetnica Ljiljana Jakšić, koja je ličnim primerom dokazala da se želja,upornost, a pre svega  saradnja sa vrhunskim stručnjacima uvek isplati.


Na ovaj nacin Specijalna ginekoloska bolnica "Beograd" daje svoj doprinos povećanju nataliteta i pomaže ljudima koji žele da se ostvare kao roditelji, a nisu u stanju da sami finansiraju postupak vantelesne oplodnje.
 

© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare