Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

Centar za medicinsku edukaciju


 

Naučni i istraživački rad

Deo naše bolnice je i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Rad ovog Centra dokazuje našu posvećenost naučno-istraživačkom radu i stalnom sticanju i širenju znanja o vantelesnoj oplodnji. Zato učestvujemo na relevantnim simpozijumima, ali i organizujemo stručne skupove i radionica (workshop-e). Osnovali smo i Edukacioni centar za subspecijalizaciju medicinskih sestara za smer embriologija i reproduktivno zdravlje, u kome, na osnovu Ugovor o saradnji sa Alma Mater Europaea – European Center, nakon jednogodišnjeg studijskog programa, medicinske sestre dobijaju evropsku licencu.


 

Aktuelno

 

Evropske licence za subspecijalizaciju medicinskih sestara u oblasti embriologije
 

Specijalna ginekoloska bolnica “Beograd” potpisala je Ugovor o saradnji i sa Alma Mater Europaea – European Center, Maribor (AMEU – ECM) čime će i u okviru naše klinike biti otvoren Edukacioni centar za subspecijalizaciju medicinskih sestara za smer embriologija i reproduktivno zdravlje. Ova subspecijalizacija podrazumeva jednogodišnji studijski program po čijem završetku medicinske sestre dobijaju evropsku licencu.

Alma Mater Europaea je međunarodno univerzitet sa sedištem u Salcburgu i svojim studijskim centrima u većim gradovima u Europi. Osnovala ga je Europska akademija nauka i umetnosti koja okuplja približno 1500 naučnika i umetnika, među kojima i čak 29 dobitnika Nobelove nagrade.


Aktuelni naučno-istraživački projekat: Istraživanje psihosomatskog i socijalnog uticaja infertiliteta na individualni, porodični i socijalni aspekt života.

Obavljanje nastave iz oblasti: Humana reprodukcija, poremećaji i lečenje.

Naučno-istraživački rad: radovi u okviru izborne nastave iz predmeta ginekologije i akušerstva, master studija i doktorskih studija.
 2016

 • Simpozijum - Translational reproductive biology and clinical reproductive endocrinology - New York, USA
  Workshop 1: In vitro follicle/oocite maturation from primordial stages
  Workshop 2: A new paradigm in clinical IVF: Age-specific stimulation and embryology
 • Simpozijum - ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) - Basic training course for paramedics working in reproductive health - Beograd

2015

 • Simpozijum - Embrioskopija - prva iskustva kontinuiranog monitoringa embriona
 • Simpozijum - Embrioskopija - nova metoda u programima asistirane reprodukcije
 • Simpozijum - Novine u programima BMPO u radu embriološke laboratorije

2014

 • Simpozijum - Novine u programima biomedicinski potpomognute oplodnje
 • Simpozijum - Novine u programima asistirane reprodukcije u radu srednjeg medicinskog kadra
 • Simpozijum - Uloga srednjeg medicinskog kadra u radu savremene embriološke laboratorije

2013

 • Simpozijum - Kompetentnost srednjeg medicinskog kadra u programima biomedicinski potpomognutog oplođenja – Beograd
 • Simpozijum - Uloga zdravstvenih radnika u povezivanju integrativne i klasične medicine i primene u rešavanju problema nataliteta – Beograd
 • Simpozijum - Povezivanje integrativne i klasične medicine u programima vantelesne oplodnje – Beograd

2012

 • Simpozijum - Novine u programima BMPO – Beograd
 • Simpozijum - Osnove rada srednjeg medicinskog kadra u programima BMPO – Beograd
 • Simpozijum - Uloga zdravstvenih radnika u rešavanju problema nataliteta u Srbiji – Beograd

2011

 • Simpozijum - Zadatak i uloga zdravstvenih radnika u rešavanju problema bele kuge u Srbiji – Beograd
 • Simpozijum - Uloga medicinske sestre u programima BMPO - biomedicinski potpomognute oplodnje – Beograd
 • Simpozijum - In vitro fertilisation update – Beograd
 • Novi programi 3D/4D ultrazvuka – Međunarodni kurs

2010

 • Simpozijum - Bela kuga u Srbiji – Medicinski fakultet Priština više informacija » video klip»
 • Simpozijum - Najnovije metode u humanoj reproduktivnoj medicini – Novi Pazar  video klip»

2009

 • Workshop - Vitrifikacija humanog materijala – Specijalna ginekološka bolnica "Beograd"

2008

 • Simpozijum - Multidisciplinarni pristup rešavanju problema bele kuge u Srbiji – Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica

2007

 • Simpozijum - Bela kuga u Srbiji – Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica

2005

 • Workshop - In vitro fertilisation – update – Specijalna ginekološka bolnica "Beograd"

2004

 • Workshop II deo - Embriološka tehnika rada – Specijalna ginekološka bolnica "Beograd"
 • Workshop I deo - Embriološka tehnika rada – Specijalna ginekološka bolnica "Beograd"

2002

 • Workshop - Natalitet u Srbiji - Šta promeniti – Specijalna ginekološka bolnica "Beograd"

2001

 • Workshop - In vitro fertilisation – Specijalna ginekološka bolnica "Beograd"
© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare