Flat Preloader Icon

Lečenje steriliteta

Ideja lečenja neplodnosti je u povećavanju šansi da dođe do začeća poboljšanjem prirodnih oplodnih mogućnosti para.

U idealnim uslovima oko 80% parova ostvari začeće u toku prve godine zajedničkog života. Verovatnoća da se prirodnim putem začne beba tokom te prve godine sa početnih 25%, u toku svakog ciklusa postepeno opada do 5% mesečno tokom druge godine zajedničkog života, a spontano začeće bez medicinske pomoći postaje nemoguće. Neplodnost ili umanjena plodnost nisu retki. Pretpostavlja se da oko 10% parova nije u mogućnosti da ostvari začeće u vreme kada to želi.

lecenje_steriliteta

Današnje medicinsko znanje i tehnike asistirane reprodukcije omogućuju uspešno lečenje neplodnosti kod oko 70% parova.

Suština svih tehnika asistirane reprodukcije je u stimulaciji ovulacije i ostvarivanju kontakta između jajne ćelije i spermatozoida, bilo skraćivanjem puta do njihovog spajanja (inseminacija – IUI), bilo dovodeći ih u neposredan kontakt (vantelesna oplodnja – IVF) van tela žene.

Osnovna objašnjenja o oba procesa možete pročitati u nastavku teksta ili preuzimanjem Informatora – Lečenje steriliteta.

PROGRAMI

IVF In vitro fertilisation
IVM In vitro maturation
IVF-M In vitro maturatio fertilisation
ICSI Intra citoplasmatic sperm injection
PICSI Physiological intra citoplasmatic sperm injection
AID Artificial donor insemination
AIH Artificial homologue insemination
TESA Testicular sperm extraction
MESA Microsurgical epididymal sperm aspiration
PNA Percutaneous needle aspiration
PESA Percutaneous sperm aspiration
NC Nestimulisani ciklus
DSSC Double stimulation in the same cycle
RFC Recently embrio cryopreservation
MFP Microdose Flare Protocol

Assisted hatching
Donation
Selekcija spermatozoida swim up tehnikom
Mikrohirurška rekonstruktivna operativa
Endoskopska hirurgija
Laserska mikrohirurgija
Preimplantaciona dijagnostika POLSCOPE

  • posredovan sistem za polarizacionu mikroskopiju
  • vizuelizacija deobnog vretena oocita

Selekcija spermatozoida dualnom gradijent tehnikom

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096