Dr Borislav Miketić

Dr Borislav Miketić je diplomirao i specijalizirao anesteziju sa reanimacijom  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao anesteziolog radio je u Medicinskom centru u Gornjem Milanovcu, a potom i na GAK „Narodni Front“ u Beogradu. Usavršavao se u Belgiji. Švajcarskoj i Nemačnoj, tokom čega je stekao diplomu CEEA, evropskog komiteta za edukaciju anesteziologa.

U toku 15 godina od 1984 – 2002 godine u više navrata je boravio i radio u Nemačkoj na većem broju renomiranih klinika. Član je Lekarske komore Srbije. SLD, UAIS, DASA i ESA

Danas je na poziciji Načelnika odeljenja anestezije i reanimacije specijalne ginekološke bolnice „Beograd“

Govori nemački i francuski jezik.

Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096