Dr Sreten Jovanović

Specijalista urologije

dr_srten_jovanovic

Dr Sreten Jovanović, načelnik urologije, Medicinski fakulet završio je u roku 26.3.1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,5.

Specijalizaciju urologije završio je 5. jula1993. godine, dva meseca pre roka, sa odličnim uspehom na VMA u Beogradu.

U ovoj ustanovi završio je i kurs naučno-istraživačkog rada kao sastavni deo specijalizacije urologije. Trenutno je na subspecijalizaciji iz onkologije.

Na klinci za urologiju KBC “Dr Dragiša Mišović” u Beogradu radi od 1996. godine.

Tokom 2000. godine na klinci za urologiju bolnice “Galarate” u Milanu bio je na dvonedeljnom stručnom usavršavanju.

Autor je više radova iz oblasti tumora urogenitalnih organa od kojih je najinteresantniji – “Poštedne operacije tumora gornjeg urotelijuma” – Kongres hirurga Jugoslavije, Bar 1996. godine.

Iskusan u endo i operativnoj urologiji tumora urogenitalnog trakta. Član je multidisciplinarnog tima za lečenje bračne neplodnosti.