Dr Ljubiša Marjanović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Ljubiša Marjanović je diplomirao i specijalizirao na medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstvta i rani specijalistični staž obavio je na GAK Narodni Front u Beogradu, gde je radio na odeljenju visokorizičnih trudnoća.

Visok interes za oblast steriliteta i humane reprodukcije iskazao je radom u Specijalnoj ginekološkoj bolnici „ Ivanović“ gde se bavio sterilitetom i vantelesnom oplodnjom. Završio je napredni kurs histeroskopije u organizaciji Evropske akademije za endoskopsku ginekologiju. Član je Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju ( ESHRE )

Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096