Dr Ljubiša Marjanović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Ljubiša Marjanović je diplomirao i specijalizirao na medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstvta i rani specijalistični staž obavio je na GAK Narodni Front u Beogradu, gde je radio na odeljenju visokorizičnih trudnoća.

Visok interes za oblast steriliteta i humane reprodukcije iskazao je radom u Specijalnoj ginekološkoj bolnici „ Ivanović“ gde se bavio sterilitetom i vantelesnom oplodnjom. Završio je napredni kurs histeroskopije u organizaciji Evropske akademije za endoskopsku ginekologiju. Član je Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju ( ESHRE )