Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

ONLINE VTO PREČICA

Program “Online VTO prečica” (Online IVF shortcut) namenjen je parovima koji ulaze u proces vantelesne oplodnje, a žive van Beograda ili iz drugih razloga nisu u mogućnosti da tokom svih 5 faza VTO programa dolaze na konsultacije i pripremu u Specijalnu bolnicu “Beograd”, već to mogu tek kada je neophodno, odnosno u završnoj, petoj fazi.
 

Mama tata i beba leze u krevetu zagrljeni


Ukoliko ste ovakav par, Specijalna bolnica “Beograd” vam omogućava da uz stalni kontakt sa nama posredstvom interneta i naših online upitnika (sa potpunom zaštitom podataka), sve procedure (prve 4 faze) obavite u mestu u kome živite, pod kontrolom svog lekara, te da samo poslednju fazu programa vantelesne oplodnje završite u našoj bolnici “Beograd”.

To znači da se uz pomoć programa “Online VTO prečica” Vaš boravak u Beogradu svodi na 8 do 10 dana, koliko u najvećem broju slučajeva traje završna faza programa vantelesne oplodnje. Na ovaj način štedimo Vaše vreme, novac i neophodnu energiju.Program “Online VTO prečica” ima 5 faza:

 

Musarac koristi telefon a zena racunar dok sede u kaficu1.  faza POPUNJAVANJE MEDICINSKIH UPITNIKA

lokacija: mesto Vašeg boravka uz naš online upitnik

 

Popunjavanje medicinskih upitnika - online anamneza (sa potpuno zaštićenim podacima) odnosno i klikom na link

www.bolnicabeograd.co.rs/online-anamneza


 

 

2. faza PLAN POTREBNIH ANALIZA

lokacija: mesto Vašeg boravka

 

Naš tim lekara na osnovu podataka dobijenih iz online upitnika (online anamneze) određuje metodu vantelesne oplodnje koja će biti primenjena i pravi plan potrebnih osnovnih analiza za oba partnera koje je potrebno uraditi.
Par analize radi u mestu svog boravka, a dobijene rezultate šalje u Specijalnu bolnicu “Beograd”.

 

U pojedinim slučajevima prvi rezultati ukazuju da je nužno uraditi i dodatna ispitivanja o kojima Vas obaveštava tim Specijalne bolnice “Beograd”. U tom slučaju, terapija će biti određena nakon dobijanja i ovih rezultata.

 

 

Zena drzi ruke na stomaku

3.  faza ODREĐIVANJE TERAPIJE

lokacija: mesto Vašeg boravka

 

Na osnovu dobijenih podataka i rezultata analiza lekar Specijalne bolnice “Beograd” određuje terapiju i šalje pacijentu Protokol terapije sa preciznim uputstvom o načinu primanja lekova.

 

Pacijent ima mogućnost da sam nabavi lekove ili da izrazi želju da mu ih obezbedi i pošalje Specijalna bolnica “Beograd”.

 

 

4. faza MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA – faza primanja terapije

lokacija: mesto Vašeg boravka

                                         

Pacijenti počinju medikamentoznu terapiju po Protokolu terapije. Pacijentkinje počinju da primaju lekove u danu dobijanja menstruacije, a najčešće ih uzimaju do 8. dana ciklusa. Terapija je različita u različitim slučajevima, pa je primanje uvek precizirano Protokolom.

 

 

5. faza ZAVRŠNA FAZA U SPECIJALNOJ BOLNICI “BEOGRAD”

lokacija: Beograd

                                         

Prof. Radulovic sa blizancima

Ova faza počinje završetkom medikamentozne terapije i kompletne pripremne procedure. Bez obzira koliko je trajala prethodna 4. faza primanja terapije, u svim slučajevima dan posle primanja poslednjeg leka je prvi dan u kome je nužno biti u Beogradu, jer se tog dana obavlja pregled kod lekara Specijalne bolnice “Beograd”. Ukupno trajanje ove faze najčešće iznosi od 8 do 10 dana.

 

Završna faza obuhvata: ultrazvučni pregled i određivanje hormona iz krvi na dnevnoj bazi. U određenim slučajevima potrebna je i dodatna kontrolisana i prilagođena terapija lekovima.

 

Po oplodnji jajne ćelije, razvoj embriona se prati uz pomoć PEM bioinkubatora koji obezbeđuje permanentni embrio monitoring.  Kada se dobiju kvalitetni embrioni, program se završava ubacivanjem dobijenih embriona u matericu.

 

Pacijentkinja već sledećeg dana može da napusti Beograd.

 

Muskarac i zena dodirivanjem prstiju prave oblik srca

Muški partner može, ali ne mora da bude u Beogradu tokom čitave ove faze. Ukoliko muškarac nije u prilici da u Beogradu bude tokom svih (najčešće 10) dana ove faze, on ima mogućnost da u bilo kom trenutku koji prethodi ovoj završnoj fazi dođe na 1 dan u Specijalnu bolnicu “Beograd” kako bi zamrzao i deponovao spermu koja će biti korišćena za oplodnju jajnih ćelija njegove partnerke u završnoj fazi programa vantelesne oplodnje.

© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare