Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

PEM Bioinkubator

REVOLUCIONARNI BIOINKUBATOR SA PERMANENTNIM EMBRIO MONITORINGOM OD SADA I U SRBIJI

Bioinkubator sa permanentnim embrio monitoringom

Uvećanje šanse za uspešnost vantelesne oplodnje dobile su snažan podsticaj sa pojavom najnovije opreme koju lekari širom sveta smatraju revolucionarnom u ovoj oblasti. Radi se o najsavremenijem i neverovatno naprednom bioinkubatoru koji omogućava neprekidno posmatranje i snimanje embriona zbog čega embrion ni u jednom trenutku ne napušta inkubator.

Prvi ovakav bioinkubator sa permanentnim embrio monitoringom kod nas je upravo aktivirala Specijalna bolnica "Beograd", želeći da i na ovaj način uveća stepen uspešnosti vantelesne oplodnje u Srbiji.

Dr Savicevic stavlja embrione u PEM bioinkubatorZnačaj ovog aparata je, pre svega, u tome što je sada omogućeno da se embrion ni u jednom trenutku ne vadi iz idelanih uslova koje obezbeđuje ovaj poseban inkubator.

 

To do sada nije bilo moguće, već su embrioni morali biti vađeni radi posmatranja pod mikroskopom, te u što kraćem roku vraćani u inkubator kako bi se zadržala ujednačena temperatura i pH, i tako izbeglo oštećenje embriona. Iz istih razloga, snimak embriona se radio najviše dva puta dnevno.

Sa najnovijim bioinkubatorom sa konstantnim monitoringom ovi problemi su sada potpuno eliminisani. Oplođena jajna ćelija se odmah ubacuje u ovaj poseban inkubator, koji obezbeđuje striktno kontrolisane uslove koje u najvećoj meri simuliraju idealne uslove u materici.

PEM bioinkubator na kom su prikazani embrioni

Razvoj embriona se sada, bez vađenja iz inkubatora, konstantno posmatra u periodu od 2 do 6 dana kako bi se videlo koji se od embriona dobijenih veštačkom oplodnjom najbolje razvija i ima najveće šanse da rezultira trudnoćom.

Na kompjuterskom ekranu se u svakom trenutku mogu videti svi embrioni, dok se uz sve to permanentno beleže i čuvaju i 4D snimci što omogućava celovit uvid u čitav proces razvoja embriona.

Na taj način moguće je sačuvati kvalitet embriona i, sa daleko većom sigurnošću, odabrati one koji su najkvalitetniji što doprinosi povećanju stepena uspešnosti vantelesne oplodnje.

Ovaj najsavremeniji bioinkubator značajan je i u psihološkom smislu jer parovima daje mogućnost da i sami prate razvoj embriona u svakom trenutku - od prvog dana oplodnje jajne ćelije.
Kada dođe do trudnoće, roditelji, potom, mogu da prate razvoj ploda i na najsavremenijem ekspertskom 4D ultrazvuku.

 
© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare