Flat Preloader Icon

Specijalni programi

Specijalni programi Za žene preko 40 godina i za žene koje su imale više neuspelih pokušaja

Danas je sasvim uobičajeno da žene preko 40 godina žele specijalni_programida se ostvare kao majke. Stil života, činjenica da se životni vek produžio i da medicina u ovoj oblasti napreduje, glavni su razlozi povećanja broja žena koje ostaju trudne i nakon što napune 40 godina.

Specijalna bolnica “Beograd” zato kontinuirano prati svetske trendove u oblasti humane reprodukcije stalno usavršavajući svoje programe vantelesne oplodnje. Svaki program prilagođen je individualnoj kliničkoj slici pacijentkinja.

U mnogim od najčuvenijih svetskih klinika za humanu reprodukciju broj žena koje postupkom vantelesne oplodnje žele da se ostvare kao majke kreće se oko 50%, a godišnje se njihov broj uvećava za čak 25%.

S obzirom da su, uz smanjenu funkciju jajnika, najčešći uzroci neplodnosti kod žena preko 40 godina anomalija materice (najčešće je u pitanju tanki endometrijum – sluzokoža materice), Specijalna bolnica “Beograd” počela je primenu posebnog programa za žene preko 40 godina i za žene koje su imale više neuspelih pokušaja vanteledne oplodnje.

Ovi NOVI PROGRAMI STIMULACIJE se sastoje od 3 faze:

Prva faza – proširena analiza stanja organizma i reproduktivnih organaspecijalni_programi_1

Uobičajena priprema proširena je dodatnim ispitivanjima krvi i hormonskih i somatskih disfunkcija.

Druga faza – histeroskopija i biopsija materice

Histeroskopija (endoskopski detaljan pregled unutrašnjosti materice) se radi osmog dana ciklusa jer je tada koncentracija NK ćelija (“ćelija ubica”) najveća. Uzorak uzet biopsijom materice šalje se na poseban histopatološki pregled koji će, između ostalog, utvrditi da li postoje hronični inflamatorni (zapaljenski) faktori i NK ćelije.

napomena: u donjem delu teksta možete pročitati objašnjenje za histeroskopiju i NK ćelije

Treća faza – prošireni program terapije i ispiranje materice

Prošireni program terapije uključuje nove lekove (kao što su gamaglobulini, lipidi i sl.) i novu proceduru ispiranja materice dodatnim medikamentom.

HISTEROSKOPIJA

U ispitivanju steriliteta veoma važnu ulogu igra histeroskopija.

Histeroskopija je minimalno invazivan endoskopski zahvat koji omogućava detaljan pregled unutrašnjosti maternice.

Specijalna bolnica “Beograd” koristi najsavremenije histeroskope.

Kako bi se u unutrašnjosti materice razdvojila dva lista endometrijuma (materične sluzokože) koji su međusobno priljubljeni, tokom postupka se kroz histeroskop uvodi posebna tečnost koja omogućava da se unutrašnjost materice što bolje sagleda.

Dijagnostička histeroskopija traje desetak minuta i radi se ambulantno, u kratkotrajnoj anesteziji.

NK ĆELIJE

NK ćelije (eng. Natural Killer) tzv. ćelije “prirodne ubice” imaju najznačajniju ulogu u razvijanju imunološkog steriliteta. One u organizmu imaju i dobru, ali i lošu ulogu. S jedne strane NK ćelije eliminišu bakterije, viruse i druge mikroorganizme, ali se pri embriotransferu, ukoliko su u povećanom broju (hronični inflamatorni faktori), mogu aktivirati na negativan način kada ćelije embriona “prepoznaju” kao strane. Jednom aktivirane, NK ćelije se “prilepljuju” za embrionalne ćelije i izlučuju veoma toksičnu supstancu (citokin TNF-α). Ovaj citokin ubija te ćelije i usporava ili ometa implantaciju (prihvatanje embriona od strane materice). Ukoliko se patohistološkom analizom utvrdi povećano prisustvo ovih ćelija, pristupa se terapiji pre ulaska u program.

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096