Flat Preloader Icon

Vantelesna oplodnja

U životu ne postoji iskustvo koje bi moglo da se ravna sa rođenjem bebe.

U medicini, retko šta može da se poredi sa doprinosom koji je donela asistirana reprodukcija. Ginekolog Patrik Stepto i biolog Robert Edvards prvi su uspeli da epohalnom realizacijom oplodnje van tela žene postignu rođenje prve bebe – Luis Džoj (sreća). Od tada milioni žena koje nisu mogle da rode, primenom ove metode, postale su majke.

vantelesna_oplodnja

Vantelesna oplodnja (VTO) podrazumeva stimulaciju jajnika da proizvede više jajnih ćelija koje se u određenom danu ciklusa, pod kontrolom ultrazvuka, izvade zajedno sa folikularnom tečnosti i oplode u spoljnim uslovima (odatle i naziv «in vitro fertilizacija»), te potom u obliku oplođene jajne ćelije ili embriona vraćaju u matericu. Za ovaj proces je potrebno imati zdravu matericu normalnog izgleda, kao i normalne jajnike koji će reagovati na datu stimulaciju. Jajovodi nisu potrebni u ovom procesu, što je vrlo važno kod pacijentkinja koje ih nemaju zbog prethodnih operacija.

Postupak vantelesne oplodnje se odvija kroz nekoliko klasičnih koraka.

1. KORAK: KONTROLISANA STIMULACIJA JAJNIKA

TERAPIJA
U svakom prirodnom ciklusu počne da raste oko 30 folikula (jajnih ćelija), ali se u jednom trenutku izdvoji jedan od njih koji nastavi da raste tako da obično dozre i oslobodi se samo jedna jajna ćelija. Kako je ideja lečenja neplodnosti da se povećaju šanse za začećem u toku postupka se daju lekovi koji će pomoći (stimulacija ovulacije ili kontrolisana hiperstimulacija jajnika) da poraste više folikula i na taj način se dobije više jajnih ćelija. U tom cilju se koriste tablete klomifen citrata (Klomifen) i inhibitora aromataze (Femara) ili injekcije humanog menopauzalnog gonadotropina (HMG) poput Merionala ili Menopura ili folikulostimulirajućeg hormona (rFSH) poput Gonala-F ili Puregona. Izbor terapije je individualan i u skladu sa godinama, konstitucijom, hormonskim statusom, ultrazvučnom slikom jajnika, kao i prethodnim iskustvima u lečenju neplodnosti. Lekovi za stimulaciju ovulacije se obično kombinuju sa lekovima iz grupe koju zovemo agonisti (Suprefact, Decapetyl, itd.) ili antagonisti (Cetrotide). Oni omogućuju ujednačeniji rast folikula i time kvalitetnije jajne ćelije, a ujedno i sprečavaju prevremeno pucanje folikula. Nekada postupku vantelesne oplodnje prethodi period tokom koga će Vam se savetovati da uzimate kontraceptivne pilule sa idejom da se jajnici pripreme za postupak. Pilule preveniraju pojavu cisti na jajnicima, regrutuju i uniformišu folikule koje ćemo stimulisati.
PRAĆENJE RAZVOJA JAJNIH ĆELIJA

Jajna ćelija raste u šupljinici ispunjenoj tečnošću zvanoj folikul, zalepljena za njen zid. Tokom svog rasta i sazrevanja jajne ćelije, folikul produkuje i izlučuje u krv hormon koji se zove estradiol. Praćenje razvoja jajnih ćelija tako podrazumeva ultrazvučne preglede i jednostavno merenje veličine folikula i određivanje nivoa estradiola u krvi.

Vantelesna oplodnja - 1
Na taj način procenjujemo zrelost jajnih ćelija i optimalni trenutak za aspiraciju (skupljanje jajnih ćelija). Morate znati da ne postoji potpuna veza između broja i veličine folikula i nivoa estradiola kao i da je odgovor na terapiju potpuno individualan. Nemojte upoređivati svoja sa iskustvima i rezultatima drugih pacijenata, jer Vas različitosti mogu zbuniti.
STOP INJEKCIJA (injekcija HCG)
Kada se na osnovu veličine folikula i nivoa estradiola proceni optimalno vreme za skupljanje jajnih ćelija (aspiracija ili punkcija), vreme je za injekciju humanog horionskog gonadotropina (HCG). HCG je hormon koji omogućava završno dozrevanje jajne ćelije i njeno odvajanje od zida folikula pred aspiraciju jajnih ćelija. Najčešće se koriste Pregnyl (daje se intramuskularno) ili Ovitrelle (subkutano) i daju se 34-36 sati pre planirane aspiracije.
2. KORAK: SKUPLJANJE JAJNIH ĆELIJA
INTERVENCIJA (punkcija folikula i aspiracija jajnih ćelija)
Zrele jajne ćelije skupljamo punkcijom folikula i aspiracijom jajnih ćelija. To je intervencija koja se sprovodi u opštoj intravenskoj ili lokalnoj anesteziji pod kontrolom ultrazvuka. Tokom intervencije se kroz vaginu uvodi vrh igle do folikula i aspirira tečnost koja ga ispunjava a u kojoj pliva i jajna ćelija. U tom trenutku jajnici su od dna vagine udaljeni tek 1-2 santimetra, te je put koji prelazi igla kratak. Epruvete sa pokupljenom tečnošću odmah prihvataju biolozi u laboratoriju neposredno uz operacionu salu gde se jajne ćelije skupljaju, identifikuju i gde se procenjuje njihov kvalitet.
lecenje_

 

DAVANJE SEMENA

Partneri pacijentkinja će dati seme na dva sata pre planirane aspiracije. To je vreme neophodno da se seme na adekvatan način obradi i pripremi za postupak. Pre davanja semena savetuje se apstinencija, odnosno uzdržavanje od odnosa, tokom 2-4 dana. Najjednostavnije je da se uzorak da u za to posebno pripremljenim prostorijama bolnice. Pre masturbacije operite ruke i polni organ da bakterije koje možda imate na rukama ne kontaminiraju seme. Ukoliko ipak želite da seme donesete od kuće ili iz hotela o tome se možete dogovoriti sa svojim lekarom. Ukoliko imate problem sa ejakulacijom (generalno ili pod prinudom) molimo Vas da se blagovremeno konsultujete sa stručnjakom ili da se seme pre uključivanja u program zamrzne i sačuva do željenog trenutka.

3. KORAK: LABORATORIJSKA FAZA – INSEMINACIJA, FERTILIZACIJA I KULTIVACIJA
In Vitro Fertilizacija – IVF ili vantelesna oplodnja
Prikupljene jajne ćelije se, svaka ponaosob, spreme u posudice sa hranljivim medijumom. U međuvremnu je, posebnim laboratorijskim postupkom, obrađeno seme i izdvojeni najbolji spermatozoidi. U svaku od posudica sa jajnom ćelijom se doda (inseminira) po oko 100000 pokretnih spermatozoida od kojih će samo jedan uspeti da uđe u jajnu ćeliju. Intra Cytoplazmatic Sperm Injection – ICSI ili mikrofertilizacija (ili mikromanipulacija ili mikrohirurška oplodnja)
lecenje
ICSI je laboratorijska tehnika oplodnje jajne ćelije direktnim unošenjem (injiciranjem) spermatozoida u jajnu ćeliju pomoću mikropipeta (igli promera 0,5 milimetra) prevashodno razvijene u cilju lečenja muške neplodnosti. Savetuje se i pacijentkinjama pozne reproduktivne dobi, u slučajevma kada je dobijen mali broj jajnih ćelija kao i parovima kod kojih je konstatovano da spermatozoidi ne mogu da sami uđu u jajnu ćeliju.
lecenje_1
Zahvaljujući ovoj metodi uspešno se leči neplodnost i kod muškaraca kod kojih nema spermatozoida u ejakulatu (azoospermija). U tom slučaju spermatozoidi se pokupe sa mesta njihovog nastanka bilo punkcijom testisa i aspiracijom spermatozoida (TESA – Testicular Sperm Aspiration) bilo hirurškom biopsijom testisa i uzimanjem isečka tkiva (TESE – Testicular sper extraction). Na ovaj način dobijene spermatozoide, zatim, mikropipetom ubrizgamo (injiciramo) u jajnu ćeliju – ICSI.
lecenje_3

Posudica sa jajnom ćelijom pomešanom sa spermatozoidim (IVF) ili injiciranim spermatozoidom (ICSI) se zatim odlaže u inkubator sa strogo kontrolisanim uslovima.

Kroz 18 sati (dan 1) embriolozi će pod mikroskopom pogledati jajne ćelije, jer se na njima tada mogu videti prve promene koje su znak uspešne oplodnje. Neke od jajnih ćelija se neće oploditi. Embriolozi nakon verifikovanja fertilizacije prebacuju jajne ćelije u adekvatan hranljivi medijum i vraćaju u inkubator. Dan kasnije (dan 2) dolazi i do deobe oplođene jajne ćelije. U tom trenutku (48 sati od aspiracije) prvi put vidimo embrion (ili zametak) koga čine 2-6 ćelija. Vaš lekar će Vam u dogovoru sa embriologom, poštujući i Vašu želju, savetovati optimalno vreme za embriotransfer. On se može planirati već drugog dana, ili će se sačekati još jedan (dan 3) ili tri dana (dan 5), kada se očekuje da embrioni porastu (podele se) do stadijuma blastociste. Blastocista je faza u kojoj embrion ulazi u matericu i tokom spontanog začeća.

posudica
4. KORAK: PRENOS EMBRIONA U MATERICU ili EMBRIOTRANSFER (ET)
Embriotransfer je tehnika unošenja embriona u šupljinu materice pomoću tanke cevčice – katetera. Postupak je kratkotrajan i bezbolan, a odluka o broju unešenih embriona i vremenu (2., 3. ili 5. dan nakon aspiracije) embriotransfera je individualna i uslovljena brojem i kvalitetom embriona i u skladu je sa Vašim željama.
lecenje_4
ZAMRZAVANJE EMBRIONA
Hormonska stimulacija ovulacije i vantelesna oplodnja po pravilu rezultiraju većim brojem embriona. Savetuje se da se u matericu ne unosi više od 3 embriona zbog rizika od višeplodne trudnoće (trojke, četvorke) i potencijalnih komplikacija po majku i plodove. Preostali embrioni mogu da se zamrznu i da se po potrebi u nekom od sledećih ciklusa odmrznu i unesu u matericu. Ukoliko se odlučite za to, embrioni se mogu čuvati do pet godina.
NAKON POSTUPKA

Nakon embriotransfera nastavljate sa terapijom koja će Vam biti preporučena nakon aspiracije jajnih ćelija, a koja će nadoknaditi hormone koji se inače stvaraju u organizmu posle ovulacije (lutealna suplementacija). U tu svrhu se najčešće preporučuju tablete Utrogestana (može se koristi oralno ili aplikovati u vaginu), Dabrostona (oralno), gel Crinone (za vaginalnu aplikaciju) ili injekcije Depo Progesterona (intramuskularno).

Po završenom embriotransferu savetuje se vraćanje normalnim aktivnostima. U slučaju bilo kakvih problema (bolovi, krvarenje, temperatura, nadutost u stomaku i sl.) obavezno se javite. Dve nedelje nakon embriotransfera vreme je za vađenje krvi i hormonski test na trudnoću (beta-hCG). Test uradite obavezno čak i ako ste prokrvarili. Ukoliko je test pozitivan nastavljate sa preporučenom terapijom. Molimo Vas da nam javite rezultat bez obzira na ishod.

POTENCIJALNE KOMPLIKACIJE
 • Sindrom ovarijalne hiperstimulacije
 • Krvarenje i infekcije
 • Povrede ovarijuma, materice ili abdominalnih organa, krvnih sudova
 • Komplikacije anestezije
 • Stres i depresija
 • Višeplodna trudnoća
 • Vanmaterična trudnoća
ODUSTAJANJE OD POSTUPKA

Sadašnje medicinsko znanje nažalost ne garantuje i uspešan ishod započetog postupka vantelesne oplodnje. U bilo kojoj fazi postupka možda će Vam biti savetovano da se od daljeg postupka odustane. Neki od najčešćih razloga za prekidanje postupka su:

 • Neadekvatan odgovor na terapiju (nema vidljivih folikula ili nizak nivo estradiola)
 • Preterani odgovor na terapiju – hiperstimulacija (previše folikula u razvoju ili ekstremno visok nivo estradiola)
 • Cista na jajniku
 • Prevremena ovulacija (prevremeno spontano prskanje folikula pre planirane aspiracije)
 • Prazna punkcija (nisu dobijene jajne ćelije postupkom aspiracije jer u folikulima koje smo pratili ultrazvukom nema jajnih ćelija)
 • Nema oplodnje (inseminirani spermatozoidi nisu uspeli da uđu u jajnu ćeliju i/ili je oplode ili spermatozoidi mikroinjicirani u jajnu ćeliju nisu uspeli da je oplode)
 • Nema deobe (oplođena jajna ćelija se nije podelila ili je nastupio zastoj u daljem deljenju embriona). Kao i u prethodnom slučaju od embriotransfera se odustaje.

Odustajanje od trenutnog ciklusa je neprijatno iskustvo ali svakako ne znači da nećete moći da imate potomstvo, već da se sledeći pokušaj mora planirati i sprovesti na potpuno dugačiji način u skladu sa problemom koji je doveo do odustajanja.

TRUDNOĆA
Dve nedelje po embriotrasferu planiramo biohemijski test na trudnoću (beta-hCG), a ultrazvučni pregled se planira mesec dana nakon embriotransfera, kada se konstatuje broj i vitalnost usađenih embriona.

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096