Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

VANTELESNA OPLODNJA O TROŠKU RFZO 2018.

Specijalna ginekološka bolnica "Beograd", prva licencirana privatna klinika u ovoj oblasti u Srbiji, sklopila je i ove godine sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Ugovor po kome će parovi i u ovoj klinici moći da obave vantelesnu oplodnju o trošku države.

Svim ovim parovima Specijalna bolnica "Beograd" besplatno daje i sve prateće programe koje klinika primenjuje, kao što su program akupunkture, psihološko i savetovalište o ishrani.

"Kod nas nema čekanja i već smo počeli prijem prijava parova koji su kod RFZO ispunili uslove za vantelesnu oplodnju o trošku države" – kaže prof. dr Slobodan R. Radulović, direktor bolnice i jedan od naših najpriznatijih stručnjaka u oblasti humane reprodukcije.

Poznata kao bolnica koja je prva u svim segmentima humane reprodukcije u Srbiji, Specijalna ginekološka bolnica "Beograd" ima izuzetno visok stepen uspešnosti oplodnje i primenjuje najsavremenije postupke koji uključuju i bioinkubator sa permanentnim embrio monitoringom koji dodatno povećava šanse za uspešnost postupka.


 

Bebece nogice

 

UPUTSTVO
ZA SPROVOĐENJE LEČENJA NEPLODNOSTI
POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO)

 

I Kriterijumi za uključivanje u lečenje neplodnosti postupcima BMPO

Uključivanje u lečenje neplodnosti postupcima BMPO može se ostvariti ako su kumulativno ispunjeni uslovi prema kriterijumima Republičke stručne komisije za BMPO ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Komisija za BMPO) i to:

1. supružnici, odnosno vanbračni partneri kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti;

2. žene koje imаju neplodnost i pored odgovаrаjućeg lečenjа;

3. supružnici, odnosno vanbračni partneri koji nemaju dece iz postojeće zajednice;

4. žena do navršenih 42 godine života u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO;

5. ako je očuvana funkcija jajnika;

6. ako je normalni indeks telesne mаse (BMI mаnji od 30) žene;

7. svi oblici subfertilnosti muškаrcа, uz postojаnje živih ili morfološki isprаvnih spermаtozoidа u ejаkulаtu.

II Pravo na lečenje neplodnosti postupcima BMPO

Pravo na tri pokušaja lečenja neplodnosti postupcima BMPO na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ima osigurano lice-žena do navršenih 42 godine života u momentu dobijanja Potvrde o ispunjenosti uslova za postupak BMPO.
 

III Postupak kod izabranog lekara

Postupak uključivanja u lečenje postupcima BMPO započinje pregledom kod izabranog lekara specijaliste ginekologije za osigurano lice-ženu i kod izabranog lekara iz oblasti opšte medicine za osigurano lice-muškarca.

Izabrani lekar specijalista ginekologija je u obavezi da:

1. utvrdi da li osigurano lice-žena ispunjava uslove za postupak BMPO u skladu sa poglavljem I ovog uputstva;

2. uputi osigurano lice-ženu da uradi sledeće analize i dijagnostiku:

 • mikrobiloška ispitivаnja
  - bаkterije (Chlamidyia, Mycoplasma, Ureaplasma)
  - HbsAg, HCV, HIV, VDRL - serologijа
 • Toxoplasma gondii, Rubella - serologijа, skrining grlića (bris na Papanikolau, kolposkopija), ultrazvučni pregled obavljen vaginalnom sondom, hormonsko ispitivanje od 2 do 4 dana od početka menstrualnog krvarenja, jednokratno (FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, аntimilerijаn hormon - AMH), TSH, T3 i T4.
 • opšte pripreme neposredno pred postupak: krvna grupa,  Rh faktor, krvna slika, urin,  biohemijske analize,  mali faktori koagulacije.

Ako osigurano lice-žena ispunjava sve uslove i poseduje ispravne medicinske nalaze, izabrani lekar specijalista ginekologije izdaje osiguranom licu-ženi upute za:

1. lekarsku komisiju filijale radi izdavanja obrasca OLK-11-Ocena prvostepene lekarske komisije u vezi sa vantelesnom   oplodnjom, kojom se daje saglasnost za upućivanje osiguranog lica na Komisiju za BMPO;

2. Komisiju za BMPO u jednoj od ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova iz poglavlja V ovog uputstva;

3. ultrazvučni pregled koji se vrši u toku postupka ocene na Komisiji za BMPO.

Izabrani lekar iz oblasti opšte medicine je u obavezi da:

1) utvrdi da li osigurano lice-muškarac ispunjava uslove za postupak BMPO u skladu sa poglavljem I ovog uputstva;

2) uputi osigurano lice-muškarca da uradi sledeće analize i dijagnostiku:

 • mikrobiološka ispitivanja:
  - bakterije (Chlamidyia, Mycoplasma, Ureaplasma),
  - HbsAg, HCV, HIV, VDRL - serologijа,
 • spermogram i spermokulturu;

Ako supružnik, odnosno vanbračni partner-muškarac nije osigurano lice Republičkog fonda, troškove medicinskih analiza iz tačke 2) snosi iz sopstvenih sredstava.

Ako osigurano lice-muškarac ispunjava uslove prema indikacijama RSK za BMPO i poseduje ispravne medicinske nalaze, izabrani lekar izdaje uput za:

1) lekarsku komisiju filijale radi izdavanja Obrasca OLK-1-Ocena prvostepene lekarske komisije o upućivanju osiguranog lica na ambulantno-specijalistički pregled van područja filijale, ako se osigurano lice upućuje na Komisiju za BMPO van područja filijale;
2) spermogram, koji se vrši u toku postupka ocene Komisije za BMPO.

Supružnik, odnosno vanbračni partner-muškarac koji nije osigurano lice i koje troškove medicinskih analiza snosi iz sopstvenih sredstava nije u obavezi da pribavi uput izabranog lekara i ocenu lekarske komisije filijale na obrascu OLK-1.


Nalazi briseva i ultrazvuka važe šest meseci, osim analize na Chlamyidia koja ne sme biti starija od dva meseca pre izlaska na Komisiju za BMPO.

Analize hormona važe šest meseci.

Ostale analize ne mogu biti starije od godinu dana.

 

IV Postupak pred nadležnom lekarskom komisijom filijale

Kada supružnici, odnosno vanbračni partneri pribave potrebnu dokumentaciju, javljaju se nadležnoj lekarskoj komisiji.

Nadležna lekarska komisija izdaje obrazac OLK-11 osiguranom licu-ženi.

Nadležna lekarska komisija izdaje obrazac OLK-1 osiguranom licu-muškarcu (osim supružniku, odnosno vanbračnom partneru-muškarcu koji nije osigurano lice i koje troškove medicinskih analiza snosi iz sopstvenih sredstava) radi upućivanja na spermogram za Komisiju za BMPO, odnosno za istu zdravstevnu ustanovu u koju se upućuje osigurano lice-žena, ako se osigurano lice upućuje u zdravstvenu ustanovu van područja filijale.

Osigurano lice-žena je u obavezi da se odmah nakon izdavanja Obrasca OLK-11 od strane lekarske komisije u filijali javi zdravstvenoj ustanovi radi zakazivanja termina pregleda pred Komisijom za BMPO, koja je u obavezi da u roku od tri meseca od izdavanja obrasca OLK-11 obavi zakazan pregled.

Obrazac OLK-11 se može izdati više puta, u zavisnosti od slučaja (tehnička greška u obrascu, izmena podataka u obrascu i drugo).

Poslednjeg radnog dana u nedelji, filijala putem elektronske pošte isključivo sa adrese filijale na adresu bmpo@rfzo.rs dostavlja tabelarni izveštaj u .xls formatu svih osiguranih lica kojima je izdat obrazac OLK 11. U slučaju da filijala nije izvršila izdavanje obrasca OLK 11, kratkim dopisom u slobodnoj formi putem elektronske pošte na adresu bmpo@rfzo.rs obaveštava Direkciju o istom.

Ako nadležna lekarska komisija uvidom u medicinsku dokumentaciju utvrdi da nedostaje neki od medicinskih nalaza ili dijagnostike iz poglavlja III ovog uputstva upućuje supružnike, odnosno vanbračne partnere da izvrše dopunu nedostajuće dokumentacije.

Ako nadležna lekarska komisija utvrdi da jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera, ne ispunjava neki od uslova prema kriterijumima RSK za BMPO za postupak BMPO, izdaje obrazac OLK-13-Ocena prvostepene lekarske komisije u vezi vantelesne oplodnje, kojim se ne daje saglasnost da se osigurano lice uputi na Komisiju za BMPO.

U postupku pred nadležnom lekarskom komisijom supružnici, odnosno vanbračni partneri popunjavaju i potpisuju sledeće obrasce:

1) Izjavu o izboru zdravstvene ustanove u kojoj će se, ukoliko postoji mogućnost, obaviti postupak BMPO (Obrazac BMPO-1);

2) Izjavu supružnika, odnosno vanbračnih partnera, da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu (Obrazac BMPO-2).

Jedan primerak svakog obrasca se uručuje supružnicima, odnosno vanbračnim partnerima, a jedan primerak se dostavlja matičnoj filijali.

Kod overe uputa za Komisiju za BMPO, nadležna lekarska komisija upisuje podatke o osiguranom licu-ženi u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda.

 

V Referentne zdravstvene ustanove i teritorijalna nadležnost Komisije za BMPO

Komisije za BMPO organizovane su u pet zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova i to u:

1) Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Srbije, Beograd;

2) Ginekološko-akušerskoj klinici “Narodni front“, Beograd;

3) Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad;

4) Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Niš;

5) Službi za ginekologiju i akušerstvo, Opšte bolnice Valjevo i 

6) Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Kragujevac.
 

Supružnici, odnosno vanbračni partneri, upućuju se na Komisiju za BMPO u zdravstvenu ustanovu iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na osnovu teritorijalne nadležnosti:

1) u Ginekološko-akušersku kliniku Kliničkog centra Vojvodine vrši se upućivanje za sledeće okruge: Severno-Bački, Srednje-Banatski, Severno-Banatski, Južno-Banatski, Zapadno-Bački, Južno-Bački i Sremski;

2) u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Niš vrši se upućivanje za sledeće okruge: Rasinski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pčinjski, Borski, Zaječarski, Pomoravski, Kosovsko-Pomoravski, Kosovska Mitrovica i Gračanica;

3) u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije ili Ginekološko-akušersku kliniku “Narodni front“ vrši se upućivanje za sledeće okruge: Zlatiborski, Podunavski, Braničevski i Grad Beograd;

4) u Opštu bolnicu Valjevo vrši se upućivanje za sledeće okruge: Mačvanski i Kolubarski;

5) u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Kragujevac vrši se upućivanje za sledeće okruge: Moravički, Raški, Pomoravski, Okrug Novi Pazar i Šumadijski okrug.

 

VI  Postupak pred Komisijom za BMPO

Osigurano lice-žena predaje Obrazac OLK-11 zdravstvenoj ustanovi radi zakazivanja termina pregleda pred Komisijom za BMPO prema teritorijalnoj nadležnosti iz poglavlja V ovog uputstva.

Pored dokumentacije iz poglavlja III ovog uputstva osigurano lice-žena je dužna da dostavi i sledeću dokumentaciju:
1) fotokopiju otpusne liste - ako je prethodno primenjen neki od postupaka BMPO (IUI, IVF, ICSI);
2) sve otpusne liste - ako je osigurano lice-žena uradila HSG, histeroskopiju, laparoskopiju ili laparotomiju;
3) kompletnu medicinsku dokumentaciju ako je osigurano lice-žena bolovala ili operisana od bilo koje bolesti.

Pored uvida u dostavljenu medicinsku dokumentaciju za vreme pregleda pred Komisijom za BMPO, osiguranom licu-ženi se u postupku ocene vrši ultrazvučni pregled, a muškarcu spermogram.

Ako Komisija za BMPO utvrdi da supružnici, odnosno vanbračni partneri ispunjavaju uslove za postupak BMPO, upisuje u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda - “UVOĐENJE U PROGRAM“.

Ako Komisija za BMPO utvrdi da supružnici, odnosno vanbračni partneri ne ispunjavaju uslove za postupak BMPO, upisuje u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda - “ODBIJENO“.

Na osnovu pozitivne odluke Komisije za BMPO, osiguranom licu-ženi se izdaje Potvrda o ispunjenosti uslova za postupak BMPO (Obrazac BMPO-3) koji važi dvanaest meseci od datuma zasedanja Komisije za BMPO, što je i period u kome je zdravstvena ustanova obavezna da započne postupak BMPO.

 

VII  Pozivanje

Direkcija Republičkog fonda dostavlja spisak osiguranih lica-žena zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se sprovesti postupak BMPO na osnovu pozitivne odluke Komisije za BMPO upisane u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda i na osnovu odabrane zdravstvene ustanove od strane supružnika, odnosno banbračnih partnera.

Direkcija Republičkog fonda zadržava pravo da preraspodeli osigurano lice-ženu u drugu ustanovu u kojoj se može obaviti postupak BMPO ukoliko zdravstvena ustanova za koju su se supružnici, odnosno vanbračni partneri opredelili iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da pruži uslugu.

Zdravstvena ustanova je u obavezi da u roku od tri radna dana od dana dostave spiska dostavi Direkciji Republičkog fonda datume prijema supružnika, odnosno vanbračnih partnera na postupak BMPO, koji podrazumevaju datum prvog konsultativnog pregleda.

Na osnovu dostavljenih datuma prijema od strane zdravstvene ustanove, Dierkcija Republičkog fonda obaveštava filijalu o zakazanim prijemima na lečenje postupcima BMPO.

Na adresu koja je upisana u matičnu evidenciju, filijala putem redovne pošte šalje poziv osiguranom licu-ženi u vezi upućivanja na postupak BMPO (Obrazac BMPO-4).

Osiguranom licu-ženi poziv može biti uručen i u filijali ako osigurano lice-žena nije primilo poziv na upisanu adresu.

Osigurano lice-žena se na osnovu pisanog poziva filijale javlja izabranom lekaru specijalisti ginekologije radi izdavanja uputa za stacionarno lečenje u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se obaviti postupak BMPO.

Izabrani lekar specijalista ginekologije izdaje uput za stacionarno lečenje osiguranom licu-ženi u zdravstvenoj ustanovi koja je navedena u pozivu i upućuje je na nadležnu lekarsku komisiju radi overe uputa.

Osigurano lice-žena se sa pozivnim pismom filijale, uputom izabranog lekara specijaliste ginekologije za stacionarno lečenje i Obrascem BMPO-3 javlja nadležnoj lekarskoj komisiji radi overe uputa za sprovođenje postupka BMPO.

Nadležna lekarska komisija izdaje Obrazac OLK-12-Ocena prvostepene lekarske komisije u vezi sa vantelesnom oplodnjom, kojom se daje saglasnost za upućivanje u zdravstvenu ustanovu radi sprovođenja postupka BMPO.

Bez obzira na datum izdavanja, Obrazac OLK-12 važi samo u okviru roka važenja Obrasca BMPO-3.

Osigurano lice-muškarac javlja se izabranom lekaru iz oblasti opšte medicine radi izdavanja uputa za zdravstvenu ustanovu u kojo će se obaviti postupak BMPO, a ukoliko se osigurano lice upućuje van područja filijale, izabrani lekar upućuje osigurano lice na nadležnu lekarsku komisiju radi ocene lekarske komisije (Napomena: ovu obavezu nema supružnik, odnosno vanbračni partner-muškarac koji nije osigurano lice).

Napominjemo da je filijala u obavezi da poslednjeg radnog dana u nedelji, putem elektronske pošte sa adrese filijale na adresu bmpo@rfzo.rs dostavlja tabelarni izveštaj u .xls formatu svih osiguranih lica-žena kojima je izdat obrazac OLK 12. U slučaju da filijala nije izvršila izdavanje obrasca OLK 12, putem elektronske pošte na adresu bmpo@rfzo.rs kratkim dopisom u slobodnoj formi obaveštava Direkciju o istom.

 

VIII  Prvi konsultativni pregled u zdravstvenoj ustanovi, zakazivanje prijema na lečenje, odlaganje i isključenje iz postupka

Osigurano lice-žena se sa Obrascem OLK-12, Obrascem BMPO-3 i kompletnom medicinskom dokumentacijom javlja u zdravstvenu ustanovu na prvi konsultativni pregled radi postupka BMPO.

Osigurano lice-muškarac se sa uputom javlja u zdravstvenu ustanovu ustanovu na prvi konsultativni pregled radi postupka BMPO (Napomena: supružnik, odnosno vanbračni partner-muškarac koji nije osigurano lice nije u obavezi da priloži uput prilikom javljanja u zdravstvenu ustanovu na prvi konsultativni pregled).

Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da supružnici, odnosno vanbračni partneri ispunjavaju uslove za početak postupka BMPO, zdravstvena ustanova, po svom planu rada, zakazuje datum prijema na postupak BMPO.

Ako na prvom konsultativnom pregledu zdravstvena ustanova utvrdi da su u periodu od izdavanja Obrasca BMPO-3 nastupile okolnosti zbog kojih supružnici, odnosno vanbračni partneri ne ispunjavaju uslove za početak postupka BMPO ili da je za početak postupka iz medicinskih razloga potreban duži period od dvanaest meseci, u obavezi je da:

1) isključi osigurano lice-ženu iz daljeg postupka, pri čemu pisanim putem obrazlaže razlog isključenja i uručuje ga odmah osiguranom licu-ženi (Obrazac BMPO-5);

2) odmah upiše u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda razlog isključenja;

3) uputi na ponovnu ocenu Komisije za BMPO.

U slučaju da supružnici, odnosno vanbračni partneri nisu u mogućnosti da se jave na zakazani postupak BMPO (bolest, putovanje, smrtni slučaj i drugo), u obavezi su da se lično jave zdravstvenoj ustanovi koja određuje nov datum prijema na postupak BMPO u okviru roka važenja Obrasca BMPO-3.

Ako osiguranom licu-ženi postupak BMPO ne započne u roku od dvanaest meseci od izdavanja Obrasca BMPO-3, zdravstvena ustanova je u obavezi da pisanim putem obrazloži osiguranom licu-ženi i Republičkom fondu o razlozima nesprovođenja postupka BMPO u predviđenom roku.

Zdravstvena ustanova obrazloženje upisuje i u elektronsku aplikaciju Republičkog fonda.

Zdravstvena ustanova vraća Obrazac OLK-12 filijali koja ga je izdala sa obrazloženjem, čime se osigurano lice-žena isklučuje iz daljeg postupka i upućuje se na ponovnu ocenu Komisije za BMPO.

 

* * *

Obrasci koji se koriste u postupku BMPO, nalaze se u prilogu ovog uputstva i njegov su sastavni deo i to:

1) BMPO-1 - Izjava o izboru zdravstvene ustanove;

2) BMPO-2 - Izjava supružnika, odnosno vanbračnih partnera da iz postojeće zajednice nemaju biološku decu;

3) BMPO-3 - Potvrda o ispunjenosti uslova za postupak BMPO;

4) BMPO-4 - Poziv osiguranom licu-ženi u vezi upućivanja na postupak BMPO;

5) BMPO-5 - Potvrda o isključenju iz postupka BMPO.


Ovo Uputstvo možete pronaći i na zvaničnom sajtu RFZO na sledećem linku:

http://www.rfzo.rs/download/vto/Uputstvo%20BMPO.pdf

Obrasce koji su sastavni deo ovog Uputstva takođe možete naći na zvaničnom sajtu RFZO na ovom linku:
http://rfzo.rs/download/vto/Obrasci%20za%20BMPO.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

  

© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare