Dr sci. med. Bojana A. Savićević

Specijalista ginekologije i akušerstva - embriolog

Dr-Bojana-Savicevic1

Dr sci. med. Bojana A. Savićević je specijalizirala ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je prethodno diplomirala, a potom i magistrirala i doktorirala.

Bila je učesnik prve edukacije za embriologe koju je 1985. godine organizovao jedan od svetskih pionira vantelesne oplodnje Prof. Robert Edvards u Bourn Hall Clinic u Kembridžu.

Od tada se kontinuirano bavi vantelesnom oplodnjom. Već 1986. učestvovala je u timu koji je prvi u Srbiji doveo na svet bebu iz VTO programa.

Tim u kome ona rukovodi embriološkim radom, zaslužan je za rođenje:

  • Prve bebe iz zamrznutih embriona rođene 1991. godine
  • Prve bebe iz programa ICSI rođene 1994. godine
  • Prve bebe primenom IVM metode rođene 2005. godine
  • Prve bebe iz zamrznutih oocita rođene 2011. godine

Kontinuirano se bavi usavršavanjem u oblasti embriologije, pa 2009. dobija i međunarodni ESHRE sertifikat.

Izdala je više knjiga iz oblasti ginekologije i embriologije, kao i veći broj naučnih radova.

Predavač je po pozivu na brojnim simpozijumima i kongresima iz oblasti embriologije, ginekologije i vantelesne oplodnje.