Flat Preloader Icon

Naš tim

BOLNICA SA IZUZETNIM OSOBLJEM I USLOVIMA LEČENJA

Kvalitet bolnice i njenog stručnog kadra omogućava Vam da na jednom mestu i u najprijatnijim uslovima obavite sve – od prvog kontakta i razgovora sa vrhunskim lekarskim osobljem, preko različitih dijagnostičkih postupaka, sve do sofisticiranih metoda asistirane reprodukcije.

Dr_Nebojsa_Zecevic

Doc. Dr Sci. Med Nebojša Zečević

Direktor bolnice, specijalista ginekologije i akušerstva

Doc. Dr Sci. Med Nebojša Zečević je diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ponosi se što je otac troje dece, ali i time što je Medicinski fakultet završio sa prosečnom ocenom 9,64. Posebnu posvećenost oblasti humane reprodukcije dr Zečević iskazao je i odbranom doktorske teze „Maternalni i perinatalni ishodi trudnoća nastalih vantelesnom oplodnjom kod žena starijeg životnog doba“.

Više informacija
Prof-Dr-Slobodan-Radulovic1

Prof. dr Slobodan R. Radulović

Osnivač bolnice, specijalista ginekologije i akušerstva

Jedan od pionira vantelesne oplodnje u našoj zemlji prof. dr Slobodan R. Radulović diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva obavio je u Nemačkoj, posle čega je radio u GAK “Narodni front”.

Više informacija
Naš tim - 1

Prim dr Dragan Jeremić

Prim dr Dragan Jeremić rođen je u Topoli 26.12.1963. godine. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1990. godine, sa srednjom ocenom 9,86.
Načelnik je Operativnog odeljenja i konsultant u GAK „Narodni front“ u Beogradu.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je sa odličnom ocenom 1996. godine.

Više informacija
Dr_Dejan_Dimitrijevic

Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević je diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedan od najčešćih uzroka steriliteta – endometrioza bila je u središtu njegovog doktorskog rada „Značaj primene postoperativne hormonalne terapije u pojavi recidiva kod bolesnica operisanih od endometrioze jajnika“.

Više informacija
Dr_Marijana_Sasic

Dr Marijana Šašić

Specijalista ginekologije i akušerstva – citolog

Dr Marijana Šašić je diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ima zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva, citolog IGA, KCS, a trenutno je na doktorskim studijama (humana reprodukcija). U Specijalnoj ginekološkoj bolnici „Beograd” od 2001. godine radi kao konsultant za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju.

Više informacija
Naš tim - 2

Dr Tatjana Zečević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Završila 4. gimnaziju u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Završila klinički staž na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od 2016. godine je na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva u GAK ,,,Narodni Front,, gde i radi od 2017. godine. Tokom specijalizacije se kontinuirano usavršava na brojnim svetskim kongresima…

Više informacija
Naš tim - 3

Prof. dr sci. med. Ratomir Ganović

Redovni univerzitetski profesor
Specijalista ginekologije i akušerstva
Subspecijalista za sterilitet i fertilitet
Vrhunski stručnjak za sterilitet i fertilitet

Godine 2004. dobija nagradu za životno delo Udruženja za sterilitet i fertilitet.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosekom 9,38

Na istom fakultetu položio specijalistički ispit iz Ginekologije sa akušerstvom sa odličnim uspehom,

Više informacija
Dr-Bojana-Savicevic1

Dr sci. med. Bojana A. Savićević

Specijalista ginekologije i akušerstva – embriolog

|

Dr sci. med. Bojana A. Savićević je specijalizirala ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je prethodno diplomirala, a potom i magistrirala i doktorirala. Bila je učesnik prve edukacije za embriologe koju je 1985. godine organizovao jedan od svetskih pionira vantelesne oplodnje Prof. Robert Edvards u Bourn Hall Clinic u Kembridžu.

Više informacija
Sanja_Vuletic_biolog_embriolog

Sanja Vuletić

Biolog – klinički embriolog

Sanja Vuletić je doktorant na odseku Biologija ćelija i tkiva na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirala i diplomirala, odbranivši diplomski rad „Embrionalno razviće čoveka“ sa ocenom 10. U Specijalnoj ginekološkoj bolnici za lečenje steriliteta – Beograd, u kojoj je i počela profesionalnu karijeru, danas je direktor embriološke laboratorije.

Više informacija
Naš tim - 4

Mladen Mihailović

Molekularni biolog i fiziolog

Rođen 03.09.1993. u Gornjem Milanovcu, završio Osnovne studije (2012-2020) na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Smer: Molekularna biologija i fiziologija). Od 2020. na Master studijama istog fakulteta, smer: Biofizika).

Više informacija
Dr_Goran_Cvijic

Dr sci. med. Goran Cvijović

Specijalista endokrinologije

Dr Goran Cvijović je specijalista interne medicine i endokrinologije i doktor medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije (Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu). Bio je istraživač saradnik i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Više informacija
prof_slavisa_stanisic

Prof. dr Slaviša Stanišić

Specijalista ginekologije i akušerstva, specijalista integrativne medicine
Specijalista ginekologije i akušerstva, prof. dr Slaviša Stanišic, MD. Ph. D. je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao, a svoju bogatu karijeru razvijao i u zemlji i u inostranstvu.

Više informacija
Milica_FIlipovic_Stankovic__255x320

Milica Filipović Stanković

Biolog – specijalista medicinske genetike

Milica Filipović Stanković je diplomirala i specijalizirala na Fakultetu za biologiju, Univerziteta u Beogradu. Radila je kao genetičar na Fakultetu za biologiju, Univerziteta u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, a kao citogenetičar i genetičar u Univerzitetskom medicinskom centru Zvezdara. Vođa je i stalni član Prenatalnog genetičkog konzilijuma u poliklinici Alfamedica i u SGB za lečenje steriliteta „Beograd”.

Više informacija
dr_srten_jovanovic

Dr Sreten Jovanović

Specijalista urologije

Dr Sreten Jovanović, načelnik urologije, Medicinski fakulet završio je u roku 26.3.1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,5. Specijalizaciju urologije završio je 5. jula1993. godine, dva meseca pre roka, sa odličnim uspehom na VMA u Beogradu. U ovoj ustanovi završio je i kurs naučno-istraživačkog rada kao sastavni deo specijalizacije urologije. Trenutno je na subspecijalizaciji iz onkologije.

Više informacija
Dr_Nebojsa_Zecevic

Doc. Dr Sci. Med Nebojša Zečević

Direktor bolnice, specijalista ginekologije i akušerstva

Doc. Dr Sci. Med Nebojša Zečević je diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ponosi se što je otac troje dece, ali i time što je Medicinski fakultet završio sa prosečnom ocenom 9,64. Posebnu posvećenost oblasti humane reprodukcije dr Zečević iskazao je i odbranom doktorske teze „Maternalni i perinatalni ishodi trudnoća nastalih vantelesnom oplodnjom kod žena starijeg životnog doba“.

Više informacija
Prof-Dr-Slobodan-Radulovic1

Prof. dr Slobodan R. Radulović

Osnivač bolnice, specijalista ginekologije i akušerstva

Jedan od pionira vantelesne oplodnje u našoj zemlji prof. dr Slobodan R. Radulović diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva obavio je u Nemačkoj, posle čega je radio u GAK “Narodni front”.

Više informacija
Naš tim - 1

Prim dr Dragan Jeremić

Prim dr Dragan Jeremić rođen je u Topoli 26.12.1963. godine. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1990. godine, sa srednjom ocenom 9,86.
Načelnik je Operativnog odeljenja i konsultant u GAK „Narodni front“ u Beogradu.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je sa odličnom ocenom 1996. godine.

Više informacija
Dr_Dejan_Dimitrijevic

Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević je diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedan od najčešćih uzroka steriliteta – endometrioza bila je u središtu njegovog doktorskog rada „Značaj primene postoperativne hormonalne terapije u pojavi recidiva kod bolesnica operisanih od endometrioze jajnika“.

Više informacija
Dr_Marijana_Sasic

Dr Marijana Šašić

Specijalista ginekologije i akušerstva – citolog

Dr Marijana Šašić je diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ima zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva, citolog IGA, KCS, a trenutno je na doktorskim studijama (humana reprodukcija). U Specijalnoj ginekološkoj bolnici „Beograd” od 2001. godine radi kao konsultant za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju.

Više informacija
Naš tim - 2

Dr Tatjana Zečević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Završila 4. gimnaziju u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Završila klinički staž na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od 2016. godine je na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva u GAK ,,,Narodni Front,, gde i radi od 2017. godine. Tokom specijalizacije se kontinuirano usavršava na brojnim svetskim kongresima…

Više informacija
Naš tim - 3

Prof. dr sci. med. Ratomir Ganović

Redovni univerzitetski profesor
Specijalista ginekologije i akušerstva
Subspecijalista za sterilitet i fertilitet
Vrhunski stručnjak za sterilitet i fertilitet

Godine 2004. dobija nagradu za životno delo Udruženja za sterilitet i fertilitet.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosekom 9,38

Na istom fakultetu položio specijalistički ispit iz Ginekologije sa akušerstvom sa odličnim uspehom,

Više informacija
Dr-Bojana-Savicevic1

Dr sci. med. Bojana A. Savićević

Specijalista ginekologije i akušerstva – embriolog

|

Dr sci. med. Bojana A. Savićević je specijalizirala ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je prethodno diplomirala, a potom i magistrirala i doktorirala. Bila je učesnik prve edukacije za embriologe koju je 1985. godine organizovao jedan od svetskih pionira vantelesne oplodnje Prof. Robert Edvards u Bourn Hall Clinic u Kembridžu.

Više informacija
Sanja_Vuletic_biolog_embriolog

Sanja Vuletić

Biolog – klinički embriolog

Sanja Vuletić je doktorant na odseku Biologija ćelija i tkiva na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirala i diplomirala, odbranivši diplomski rad „Embrionalno razviće čoveka“ sa ocenom 10. U Specijalnoj ginekološkoj bolnici za lečenje steriliteta – Beograd, u kojoj je i počela profesionalnu karijeru, danas je direktor embriološke laboratorije.

Više informacija
Naš tim - 4

Mladen Mihailović

Molekularni biolog i fiziolog

Rođen 03.09.1993. u Gornjem Milanovcu, završio Osnovne studije (2012-2020) na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Smer: Molekularna biologija i fiziologija). Od 2020. na Master studijama istog fakulteta, smer: Biofizika).

Više informacija
Dr_Goran_Cvijic

Dr sci. med. Goran Cvijović

Specijalista endokrinologije

Dr Goran Cvijović je specijalista interne medicine i endokrinologije i doktor medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije (Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu). Bio je istraživač saradnik i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Više informacija
prof_slavisa_stanisic

Prof. dr Slaviša Stanišić

Specijalista ginekologije i akušerstva, specijalista integrativne medicine
Specijalista ginekologije i akušerstva, prof. dr Slaviša Stanišic, MD. Ph. D. je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao, a svoju bogatu karijeru razvijao i u zemlji i u inostranstvu.

Više informacija
Milica_FIlipovic_Stankovic__255x320

Milica Filipović Stanković

Biolog – specijalista medicinske genetike

Milica Filipović Stanković je diplomirala i specijalizirala na Fakultetu za biologiju, Univerziteta u Beogradu. Radila je kao genetičar na Fakultetu za biologiju, Univerziteta u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, a kao citogenetičar i genetičar u Univerzitetskom medicinskom centru Zvezdara. Vođa je i stalni član Prenatalnog genetičkog konzilijuma u poliklinici Alfamedica i u SGB za lečenje steriliteta „Beograd”.

Više informacija
dr_srten_jovanovic

Dr Sreten Jovanović

Specijalista urologije

Dr Sreten Jovanović, načelnik urologije, Medicinski fakulet završio je u roku 26.3.1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,5. Specijalizaciju urologije završio je 5. jula1993. godine, dva meseca pre roka, sa odličnim uspehom na VMA u Beogradu. U ovoj ustanovi završio je i kurs naučno-istraživačkog rada kao sastavni deo specijalizacije urologije. Trenutno je na subspecijalizaciji iz onkologije.

Više informacija

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096