Naš tim

BOLNICA SA IZUZETNIM OSOBLJEM I USLOVIMA LEČENJA

Kvalitet bolnice i njenog stručnog kadra omogućava Vam da na jednom mestu i u najprijatnijim uslovima obavite sve – od prvog kontakta i razgovora sa vrhunskim lekarskim osobljem, preko različitih dijagnostičkih postupaka, sve do sofisticiranih metoda asistirane reprodukcije.

Dr_Nebojsa_Zecevic

Doc. Dr Sci. Med Nebojša Zečević

Direktor bolnice, specijalista ginekologije i akušerstva

Doc. Dr Sci. Med Nebojša Zečević je diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ponosi se što je otac troje dece, ali i time što je Medicinski fakultet završio sa prosečnom ocenom 9,64. Posebnu posvećenost oblasti humane reprodukcije dr Zečević iskazao je i odbranom doktorske teze „Maternalni i perinatalni ishodi trudnoća nastalih vantelesnom oplodnjom kod žena starijeg životnog doba“.

Više informacija
Prof-Dr-Slobodan-Radulovic1

Prof. dr Slobodan R. Radulović

Osnivač bolnice, specijalista ginekologije i akušerstva

Jedan od pionira vantelesne oplodnje u našoj zemlji prof. dr Slobodan R. Radulović diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva obavio je u Nemačkoj, posle čega je radio u GAK “Narodni front”.

Više informacija
Naš tim - 1

Prim dr Dragan Jeremić

Prim dr Dragan Jeremić rođen je u Topoli 26.12.1963. godine. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1990. godine, sa srednjom ocenom 9,86.
Načelnik je Operativnog odeljenja i konsultant u GAK „Narodni front“ u Beogradu.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je sa odličnom ocenom 1996. godine.

Više informacija
Naš tim - 2

Dr Ljubiša Marjanović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Ljubiša Marjanović je diplomirao i specijalizirao na medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstvta i rani specijalistični staž obavio je na GAK Narodni Front u Beogradu, gde je radio na odeljenju visokorizičnih trudnoća.

Više informacija
Dr_Dejan_Dimitrijevic

Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević je diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedan od najčešćih uzroka steriliteta – endometrioza bila je u središtu njegovog doktorskog rada „Značaj primene postoperativne hormonalne terapije u pojavi recidiva kod bolesnica operisanih od endometrioze jajnika“.

Više informacija
Dr_Marijana_Sasic

Dr Marijana Šašić

Specijalista ginekologije i akušerstva – citolog

Dr Marijana Šašić je diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ima zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva, citolog IGA, KCS, a trenutno je na doktorskim studijama (humana reprodukcija). U Specijalnoj ginekološkoj bolnici „Beograd” od 2001. godine radi kao konsultant za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju.

Više informacija
Naš tim - 3

Dr Tatjana Zečević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Završila 4. gimnaziju u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Završila klinički staž na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od 2016. godine je na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva u GAK ,,,Narodni Front,, gde i radi od 2017. godine. Tokom specijalizacije se kontinuirano usavršava na brojnim svetskim kongresima…

Više informacija
Naš tim - 4

Prof. dr sci. med. Ratomir Ganović

Redovni univerzitetski profesor
Specijalista ginekologije i akušerstva
Subspecijalista za sterilitet i fertilitet
Vrhunski stručnjak za sterilitet i fertilitet

Godine 2004. dobija nagradu za životno delo Udruženja za sterilitet i fertilitet.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosekom 9,38

Na istom fakultetu položio specijalistički ispit iz Ginekologije sa akušerstvom sa odličnim uspehom,

Više informacija
Dr-Bojana-Savicevic1

Dr sci. med. Bojana A. Savićević

Specijalista ginekologije i akušerstva – embriolog

|

Dr sci. med. Bojana A. Savićević je specijalizirala ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je prethodno diplomirala, a potom i magistrirala i doktorirala. Bila je učesnik prve edukacije za embriologe koju je 1985. godine organizovao jedan od svetskih pionira vantelesne oplodnje Prof. Robert Edvards u Bourn Hall Clinic u Kembridžu.

Više informacija
Sanja_Vuletic_biolog_embriolog

Sanja Vuletić

Biolog – klinički embriolog

Sanja Vuletić je doktorant na odseku Biologija ćelija i tkiva na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirala i diplomirala, odbranivši diplomski rad „Embrionalno razviće čoveka“ sa ocenom 10. U Specijalnoj ginekološkoj bolnici za lečenje steriliteta – Beograd, u kojoj je i počela profesionalnu karijeru, danas je direktor embriološke laboratorije.

Više informacija
Naš tim - 5

Mladen Mihailović

Molekularni biolog i fiziolog

Rođen 03.09.1993. u Gornjem Milanovcu, završio Osnovne studije (2012-2020) na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Smer: Molekularna biologija i fiziologija). Od 2020. na Master studijama istog fakulteta, smer: Biofizika).

Više informacija
Dr_Goran_Cvijic

Dr sci. med. Goran Cvijović

Specijalista endokrinologije

Dr Goran Cvijović je specijalista interne medicine i endokrinologije i doktor medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije (Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu). Bio je istraživač saradnik i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Više informacija
prof_slavisa_stanisic

Prof. dr Slaviša Stanišić

Specijalista ginekologije i akušerstva, specijalista integrativne medicine
Specijalista ginekologije i akušerstva, prof. dr Slaviša Stanišic, MD. Ph. D. je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao, a svoju bogatu karijeru razvijao i u zemlji i u inostranstvu.

Više informacija
Milica_FIlipovic_Stankovic__255x320

Milica Filipović Stanković

Biolog – specijalista medicinske genetike

Milica Filipović Stanković je diplomirala i specijalizirala na Fakultetu za biologiju, Univerziteta u Beogradu. Radila je kao genetičar na Fakultetu za biologiju, Univerziteta u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, a kao citogenetičar i genetičar u Univerzitetskom medicinskom centru Zvezdara. Vođa je i stalni član Prenatalnog genetičkog konzilijuma u poliklinici Alfamedica i u SGB za lečenje steriliteta „Beograd”.

Više informacija
dr_srten_jovanovic

Dr Sreten Jovanović

Specijalista urologije

Dr Sreten Jovanović, načelnik urologije, Medicinski fakulet završio je u roku 26.3.1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,5. Specijalizaciju urologije završio je 5. jula1993. godine, dva meseca pre roka, sa odličnim uspehom na VMA u Beogradu. U ovoj ustanovi završio je i kurs naučno-istraživačkog rada kao sastavni deo specijalizacije urologije. Trenutno je na subspecijalizaciji iz onkologije.

Više informacija
Dr_Nebojsa_Zecevic

Doc. Dr Sci. Med Nebojša Zečević

Direktor bolnice, specijalista ginekologije i akušerstva

Doc. Dr Sci. Med Nebojša Zečević je diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ponosi se što je otac troje dece, ali i time što je Medicinski fakultet završio sa prosečnom ocenom 9,64. Posebnu posvećenost oblasti humane reprodukcije dr Zečević iskazao je i odbranom doktorske teze „Maternalni i perinatalni ishodi trudnoća nastalih vantelesnom oplodnjom kod žena starijeg životnog doba“.

Više informacija
Prof-Dr-Slobodan-Radulovic1

Prof. dr Slobodan R. Radulović

Osnivač bolnice, specijalista ginekologije i akušerstva

Jedan od pionira vantelesne oplodnje u našoj zemlji prof. dr Slobodan R. Radulović diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva obavio je u Nemačkoj, posle čega je radio u GAK “Narodni front”.

Više informacija
Naš tim - 1

Prim dr Dragan Jeremić

Prim dr Dragan Jeremić rođen je u Topoli 26.12.1963. godine. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1990. godine, sa srednjom ocenom 9,86.
Načelnik je Operativnog odeljenja i konsultant u GAK „Narodni front“ u Beogradu.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je sa odličnom ocenom 1996. godine.

Više informacija
Naš tim - 2

Dr Ljubiša Marjanović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Ljubiša Marjanović je diplomirao i specijalizirao na medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstvta i rani specijalistični staž obavio je na GAK Narodni Front u Beogradu, gde je radio na odeljenju visokorizičnih trudnoća.

Više informacija
Dr_Dejan_Dimitrijevic

Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Ass. dr sci. med. Dejan Dimitrijević je diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedan od najčešćih uzroka steriliteta – endometrioza bila je u središtu njegovog doktorskog rada „Značaj primene postoperativne hormonalne terapije u pojavi recidiva kod bolesnica operisanih od endometrioze jajnika“.

Više informacija
Dr_Marijana_Sasic

Dr Marijana Šašić

Specijalista ginekologije i akušerstva – citolog

Dr Marijana Šašić je diplomirala i specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ima zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva, citolog IGA, KCS, a trenutno je na doktorskim studijama (humana reprodukcija). U Specijalnoj ginekološkoj bolnici „Beograd” od 2001. godine radi kao konsultant za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju.

Više informacija
Naš tim - 3

Dr Tatjana Zečević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Završila 4. gimnaziju u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Završila klinički staž na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od 2016. godine je na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva u GAK ,,,Narodni Front,, gde i radi od 2017. godine. Tokom specijalizacije se kontinuirano usavršava na brojnim svetskim kongresima…

Više informacija
Naš tim - 4

Prof. dr sci. med. Ratomir Ganović

Redovni univerzitetski profesor
Specijalista ginekologije i akušerstva
Subspecijalista za sterilitet i fertilitet
Vrhunski stručnjak za sterilitet i fertilitet

Godine 2004. dobija nagradu za životno delo Udruženja za sterilitet i fertilitet.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosekom 9,38

Na istom fakultetu položio specijalistički ispit iz Ginekologije sa akušerstvom sa odličnim uspehom,

Više informacija
Dr-Bojana-Savicevic1

Dr sci. med. Bojana A. Savićević

Specijalista ginekologije i akušerstva – embriolog

|

Dr sci. med. Bojana A. Savićević je specijalizirala ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je prethodno diplomirala, a potom i magistrirala i doktorirala. Bila je učesnik prve edukacije za embriologe koju je 1985. godine organizovao jedan od svetskih pionira vantelesne oplodnje Prof. Robert Edvards u Bourn Hall Clinic u Kembridžu.

Više informacija
Sanja_Vuletic_biolog_embriolog

Sanja Vuletić

Biolog – klinički embriolog

Sanja Vuletić je doktorant na odseku Biologija ćelija i tkiva na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirala i diplomirala, odbranivši diplomski rad „Embrionalno razviće čoveka“ sa ocenom 10. U Specijalnoj ginekološkoj bolnici za lečenje steriliteta – Beograd, u kojoj je i počela profesionalnu karijeru, danas je direktor embriološke laboratorije.

Više informacija
Naš tim - 5

Mladen Mihailović

Molekularni biolog i fiziolog

Rođen 03.09.1993. u Gornjem Milanovcu, završio Osnovne studije (2012-2020) na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Smer: Molekularna biologija i fiziologija). Od 2020. na Master studijama istog fakulteta, smer: Biofizika).

Više informacija
Dr_Goran_Cvijic

Dr sci. med. Goran Cvijović

Specijalista endokrinologije

Dr Goran Cvijović je specijalista interne medicine i endokrinologije i doktor medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije (Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu). Bio je istraživač saradnik i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Više informacija
prof_slavisa_stanisic

Prof. dr Slaviša Stanišić

Specijalista ginekologije i akušerstva, specijalista integrativne medicine
Specijalista ginekologije i akušerstva, prof. dr Slaviša Stanišic, MD. Ph. D. je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao, a svoju bogatu karijeru razvijao i u zemlji i u inostranstvu.

Više informacija
Milica_FIlipovic_Stankovic__255x320

Milica Filipović Stanković

Biolog – specijalista medicinske genetike

Milica Filipović Stanković je diplomirala i specijalizirala na Fakultetu za biologiju, Univerziteta u Beogradu. Radila je kao genetičar na Fakultetu za biologiju, Univerziteta u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, a kao citogenetičar i genetičar u Univerzitetskom medicinskom centru Zvezdara. Vođa je i stalni član Prenatalnog genetičkog konzilijuma u poliklinici Alfamedica i u SGB za lečenje steriliteta „Beograd”.

Više informacija
dr_srten_jovanovic

Dr Sreten Jovanović

Specijalista urologije

Dr Sreten Jovanović, načelnik urologije, Medicinski fakulet završio je u roku 26.3.1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,5. Specijalizaciju urologije završio je 5. jula1993. godine, dva meseca pre roka, sa odličnim uspehom na VMA u Beogradu. U ovoj ustanovi završio je i kurs naučno-istraživačkog rada kao sastavni deo specijalizacije urologije. Trenutno je na subspecijalizaciji iz onkologije.

Više informacija

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096