Flat Preloader Icon

Šta je integrativna medicina?

integrativna medicina

Specijalna ginekološka bolnica “Beograd” u potpunosti je posvećena ostvarenju želje svojih pacijenata da dobiju potomstvo. Naš pristup je da onima koji teže da postanu budući roditelji obezbedimo sve što savremena medicina nudi u oblasti asistirane reprodukcije.

U tom cilju veoma veliku pažnju posvećujemo integrativnoj medicini koja predstavlja novi pristup u medicinskoj nauci i povezuje tretmane i procedure naučne, alopatske medicine sa metodama iz komplementarne i alternativne medicine (CAM).

Integrativna medicina uvažava individualne specifičnosti i potrebe svakog pojedinca i svakog para koji ima problem sa sterilitetom.

Primenjuju se najsigurniji, najmanje invazivni i najekonomičniji pristupi, koji se objedinjuju u holističko razumevanje individue.

Homeostaza je očuvanje ravnotežnog stanja, biološke ravnoteže Integrativna-medicina-01

organizma i energije, neophodnog za optimalno funkcionisanje tela, što direktno utiče na povećanje uspešnosti asistirane reprodukcije.

Zato u Specijalnoj ginekološkoj bolnici “Beograd”, uz najsavremenija dostignuća klasične medicine u postupcima asistirane reprodukcije, koristimo i metode akupunkture i posebnog načina ishrane. Time, u saradnji sa pacijentima, postižemo:

  • poboljšanje odgovora na medikamentozno lečenje,
  • povećanje protoka krvi ,
  • stabilizovanje funkcionisanja endokrinog sistema,
  • jačanje psihičkog stanja

Na ovaj način zajedno povećavamo šanse za ostvarenje cilja – mogućnost da se naši pacijenti ostvare kao roditelji.

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096