Flat Preloader Icon

VTO emocionalni model

VTO EMOCIONALNI MODEL

Porast steriliteta kao jedna od karakteristika savremenog sveta, uzrokovao je i nova istraživanja o uticaju stresa na neplodnost ljudi. Ovo tim više što za 10% slučajeva steriliteta medicina još uvek nema egzaktno objašnjenje njegovog uzroka i odgovor se traži u domenu psihologije. Veruje se da je u mnogim slučajevima neplodnosti u pitanju tzv. psihogeni sterilitet, bez obzira da li se radi o nemogućnosti začeća prirodnim putem ili o slučajevima u kojima ne dolazi do trudnoće ni u procesu vantelesne oplodnje.

“Za nas koji se bavimo reproduktivnom medicinomvto_model ključno pitanje je bilo zašto često ne dolazi do trudnoće, čak i u situaciji u kojoj deluje da su u postupku vantelesne oplodnje ostvareni svi preduslovi, kao što su odlični embrioni i dobar endometrijum“ – kaže dr Dragana Bojović-Jović, subspecijalista fertiliteta i steriliteta.

Tragajući za odgovorom, tim stručnjaka predvođen dr Bojović-Jović, obavio je opsežnu studiju koja je ukazala na veze psihološkog stanja žena sa ishodom vantelesne oplodnje.

Uticaj stresa na ishod vantelesne oplodnje

“U toku naše studije apsolutno smo potvrdili povezanost između imunoloških promena na nivou jajnika i same materice sa tim kako se žena oseća. Radi se o dubinskim negativnim osećanjima, koja se tiču depresije, anksioznosti i stresa“ – objašnjava dr Bojović-Jović.

Rezultati pokazuju da nivo stresa u svim fazama ima uticaja na ishod vantelesne oplodnje, ali da se taj stepen razlikuje u odnosu na to o kojoj se fazi radi. Utvrđeno je da u fazi stimulacije jajnika, koja je posebno izazovna za biološku spremnost organizma kod žene, povećanje anksioznosti za jednu mernu jedinicu, umanjuje za 33 % šansu da žena zatrudni. U fazi vađenja jajnih ćelija, stres preuzima značajnu dijagnostičku ulogu, te ukoliko nivo stresa poraste za jednu mernu jedinicu, šansa da žena zatrudni je 17% manja.

VTO emocionalni model kao put ka uspehu

Ispitivanja su rađena metodom “VTO emocionalnog modela”, uz korišćenje upitnika koji se zove skala distresa. Pitanja u upitniku nisu privatnog tipa, ne tiču se odnosa sa suprugom, sa drugaricom i sl., već se tiču emocionalnih reakcija žene u određenom periodu. Upitnik se popunjava on-line, a odgovori odlaze u centralnu bazu podataka kako bi se u dva navrata – na dan vađenja jajnih ćelija i na dan embriotransfera – izvršila analiza i dobio presek emocionalnog stanja i izradili emocionalni grafikoni.

Upitnik se može popuniti klikom na link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefHy6nYMDmbkt_dGV1cLoaTTRvKeCFPIoi25EuTPoRB4lsjA/viewform?c=0&w=1

”Jako je važno da se pacijentkinje suoče sa svojim emocionalnim plaštom, jer je uz razgovor sa lekarom i psihologom, od izuzetnog značaja aktivna uloga same žene” – kaže dr Dragana Bojović-Jović.

Upravo takav grafikon pomogao je Mirjani Aničić Urošević, da shvati zašto njen prvi pokušaj začeća vantelesnom oplodnjom nije uspeo, iako je delovalo da su ispunjeni svi preduslovi za ostvarenje trudnoće.

Ona je tokom vantelesne oplodnje upitnik popunjavala 5 puta u određenim ključnim fazama. Dobijeni grafikon emocija joj je, nakon prvog snažnog razočarenja i tuge što joj prvi pokušaj nije uspeo, pomogao da stvari razume bolje i da u drugom pokušaju menja i samu sebe.

 

“Moja osećanja i to prvenstveno stresa, a ondavto_model_1 nešto manje depresije i anksioznosti, izuzetno su se menjala tokom procesa vantelesne oplodnje i stres je bio najveći upravo na dan beta testiranja. Baš takav tok emocija tokom vantelesne je nepodesan za prihvatanje samog embriona“ – kaže Mirjana.

Uslov da se ostvari dobra ovulacija je da se u jajniku sintetiše veliki broj inflamantornih molekula. Istovremeno ti inflamantorni molekuli proizvode našu emociju, pa dakle, imamo “feedback“ na nivou našeg nervnog sistem. U drugoj fazi vto, kada je embrion vraćen, presudnu ulogu na emociju žene ima sama sluznica materice, koja je inkubator ogromne proporcije imunih molekula.

“Dakle ukoliko biološka spremnost organizma nije bila na nivou da odoli izazovima kojima je žena podvrgnuta u toku VTO onda će sav imunološki sistem kod nje biti oslabljen.“ – objašnjava dr Bojović – Jović.

Kada, zahvaljujući metodi “VTO emocionalnog modela“, lekari uoče da već na početku postoji visok nivo inflamacije, te da tokom postupka vantelesne oplodnje nivo stresa kod pacijentkinje raste, za njih je to pokazatelj da ne treba ići dalje u tom postupku i da je bolje da se ti embrioni zamrznu, pa da se embriotransfer uradi u emotivno stabilnijoj fazi pacijentkinje.

Povećani nivo stresa upravo na dan embriotransfera imala je i pacijentkinja Specijalne bolnice “Beograd“ Dijana Joković. Želeći da se opusti dok sedi u čekaonici ona je na televiziji ugledala prilog o ljudima koji slikaju u Njujorškom Central parku.

“Doktorka Jović mi je rekla da bi možda bilo vto_model_2divno da se sa stresom borim baš tako što ću početi da slikam. I tako sam ja, koja u životu nikad nisam znala da crtam, već mi je i na likovnom radove slikao drug, ušla u priču slikanja“ – priča Dijana i konstatuje da joj je postupak VTO emocionalnog modela mnogo značio. “Izmenila sam samu sebe, a moju bebu sada u sobi iščekuje i mojih petnaestak crteža“.

Uz pomoć VTO emocionalnog modela Mirjana Aničić Urošević je uspela da u drugom pokušaju vantelesne oplodnje reguliše svoje emocije. “Osetila sam se kao aktivni učesnik u svom tom procesu, ne samo kao neko telo kome nešto rade. Mnogo sam se bolje nosila sa svojim emocijama i uspela“ – kaže Mirjana i poručuje: “Potrebno je da se žene suoče sa sobom, ali i da shvate da je dosta toga i u njihovim rukama, jer nije dovoljno da samo žele, nego je potrebno i da se bore, nekada i sa samom sobom“.

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096