VTO osoba sa invaliditetom

Centar za VTO osoba sa invaliditetom

vto_osoba_sa_invaliditetom

Osobe sa invaliditetom imaju ista prava na brak, porodicu i radost roditeljstva, kao i osobe koje nemaju invaliditet. Osobe sa invaliditetom mogu biti sposobni i brižni roditelji koji pružaju ljubav svojoj deci.

Specijalna ginekološka bolnica “Beograd” sa timom svojih stručnjaka čini sve da osobama sa invaliditetom olakša mogućnost da dobiju bebu i tako ostvare svoje pravo na roditeljstvo.

Zbog toga smo u decembru 2010. godine otvorili Centar za vantelesnu oplodnju osoba sa invaliditetom. Ovo je prvi, takav, centar u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

Specijalna ginekološka bolnica “Beograd” istovremeno je uspostavila saradnju sa velikim brojem Udruženja osoba sa invaliditetom kako bi u direktnim kontaktima olakšali protok važnih informacija vezanih za načine koji olakšavaju put ka roditeljstvu. Šta su o toj saradnji rekli predstavnici države i udruženja možete pogledati ovde.

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života. Reproduktivno zdravlje podrazumeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i bezbedan polni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Sastavni deo ovoga je i pravo muškaraca i žena da budu informisani, da imaju pristup bezbednim, efektivnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zaštite koji ženi omogućavaju bezbednu trudnoću i porođaj.

Za Vas smo pripremili osnovne informacije o reproduktivnom zdravlju osoba sa povredom kičmene moždine (spinal injury) i postupku vantelesne oplodnje. Ovo uputstvo svakako neće obuhvatiti sve posebnosti procedure, ali za sva dodatna objašnjenja se možete obratiti našim lekarima.

Brošuru možete preuzeti ovde.

 

kolektor-sperme

KOLEKTOR SPERME je aparat koji Specijalna bolnica Beograd koristi u cilju prikupljanja semena kod muškaraca koji iz raznih (psihičkih, fizičkih, itd.) razloga nisu u stanju da masturbacijom daju ejakulat.

Ovaj aparat veoma je značajan i za pacijente sa invaliditetom, pa je njegovu upotrebu pozdravilo i Udruženja paraplegičara Beograda.

Kolektor sperme kombinuje modernu digitalnu tehnologiju, automatsko upravljanje i tehnologiju simulacije. Na ovaj način se izbegava neprijatna i bolna punkcija testisa u cilju dobijanja spermatozoida.

VANTELESNA OPLODNJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Povrede kičmene moždine su u porastu u Srbiji i u svetu. Računa se da kod nas ima preko 1500 osoba sa ovim problemom, a koji su u reproduktivnoj životnoj fazi.

stepeni_povreda_kicmene_mozdine

Stepeni povreda kičmene moždine
Posledice povreda kičmene moždine su različite kod žena i muškaraca.

POVREDA KIČMENE MOŽDINE KOD ŽENA

Disfunkcija autonomnog nervnog sistema, kao posledica povrede, izaziva prolazan gubitak menstruacije.
Posle 6–12 meseci menstruacija se spontano vraća, kao i reproduktivna sposobnost. Procenat spontanih trudnoća je sličan generalnoj populaciji. Tok trudnoće je rizičniji zbog autonomne disrefleksije i poremećene vaskularizacije. Neki simptomi mogu biti maskirani poremećenom nervnom senzacijom.
Češći su prevremeni porođaji.

POVREDA KIČMENE MOŽDINE KOD MUŠKARACA

Posledica povrede su erektivna i ejakulatorna disfunkcija i lošiji kvalitet sperme zbog poremećene vaskularizacije. Smanjenje kvaliteta sperme izazivaju povišena temperatura testisa, infrekvencija ejakulacije, endokrina disfunkcija, poremećaj kardiovaskularne funkcije, psihogeni, hormonski i oksidativni stres, leukocitospermija, kao posledica oksidativnog stresa i pojava citotoksičnih citokina i ASA – antispermatozoidnih antitela.

mikroskopska_slika_sperme

Mikroskopska slika sperme

Nakon rehabilitacije i socijalne reintegracije pristupa se rešavanju problema neplodnosti. Metoda izbora u rešavanju problema neplodnosti je, u oko 20% slučajeva intrauterina inseminacija. U najvećem broju slučajeva, primenjuje se metoda vantelesne oplodnje, zbog lošijeg kvaliteta sperme. Metoda vantelesne oplodnje je najčešće ICSI – intra citoplasmatic sperm injection. ICSI je laboratorijska tehnika oplodnje jajne ćelije direktnim unošenjem spermatozoida u jajnu ćeliju pomoću mikropipete (igla promera 0,5 milimetara). Koristi se u slučajevima kada kod muškarca postoji smanjen broj spermatozoida različitog stepena.

trenutak_ubacivanja_spermatozoida
Trenutak ubacivanja spermatozoida
Zbog erektivne i ejakulatorne disfunkcije sperma se dobija primenom elektrostimulatora (uspešnost u oko 80%), ili biopsijom direktno iz testisa. Zahvaljujući ovoj metodi uspešno se leči neplodnost i kod muškaraca kod kojih nema spermatozoida u ejakulatu (azoospermia). Spermatozoidi se uzimaju direktno iz testisa, ili punkcijom testisa i aspiracijom spermatozoida (TESA – Testicular Sperm Aspiration), ili hirurškom biopsijom testisa i uzimanjem isečka tkiva (TESE – Testicular Sperm Extraction). Na ovaj način dobijene spermatozoide mikropipetom injiciramo direktno u jajnu ćeliju – ICSI. Procenat uspešnosti vantelesne oplodnje kod osoba sa povredom kičmene moždine je isti kao i kod generalne populacije, odnosno oko 35% trudnoća iz jednoga pokušaja.
postati_roditelj_je_moguce.
Postati roditelj je moguće.

Značaj centra za VTO osoba sa invaliditetom

Beograd, Srđan Trajković – Udruženje osoba sa paraplegijom Vranje, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom
Beograd, Vukoman Bošković – Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Beograd, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom
Beograd, Slobodan Bjelotomić – Uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom

Beograd, Slobodan Radulović, direktor Specijalne bolnice Beograd, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom

Beograd, Nenad Stojanović – Centar za inovativne aktivnosti, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom

Beograd, otvaranje Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096