Flat Preloader Icon

VTO osoba sa invaliditetom

Centar za VTO osoba sa invaliditetom

vto_osoba_sa_invaliditetom

Osobe sa invaliditetom imaju ista prava na brak, porodicu i radost roditeljstva, kao i osobe koje nemaju invaliditet. Osobe sa invaliditetom mogu biti sposobni i brižni roditelji koji pružaju ljubav svojoj deci.

Specijalna ginekološka bolnica “Beograd” sa timom svojih stručnjaka čini sve da osobama sa invaliditetom olakša mogućnost da dobiju bebu i tako ostvare svoje pravo na roditeljstvo.

Zbog toga smo u decembru 2010. godine otvorili Centar za vantelesnu oplodnju osoba sa invaliditetom. Ovo je prvi, takav, centar u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

Specijalna ginekološka bolnica “Beograd” istovremeno je uspostavila saradnju sa velikim brojem Udruženja osoba sa invaliditetom kako bi u direktnim kontaktima olakšali protok važnih informacija vezanih za načine koji olakšavaju put ka roditeljstvu. Šta su o toj saradnji rekli predstavnici države i udruženja možete pogledati ovde.

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, reproduktivno zdravlje je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života. Reproduktivno zdravlje podrazumeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i bezbedan polni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Sastavni deo ovoga je i pravo muškaraca i žena da budu informisani, da imaju pristup bezbednim, efektivnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zaštite koji ženi omogućavaju bezbednu trudnoću i porođaj.

Za Vas smo pripremili osnovne informacije o reproduktivnom zdravlju osoba sa povredom kičmene moždine (spinal injury) i postupku vantelesne oplodnje. Ovo uputstvo svakako neće obuhvatiti sve posebnosti procedure, ali za sva dodatna objašnjenja se možete obratiti našim lekarima.

Brošuru možete preuzeti ovde.

 

kolektor-sperme

KOLEKTOR SPERME je aparat koji Specijalna bolnica Beograd koristi u cilju prikupljanja semena kod muškaraca koji iz raznih (psihičkih, fizičkih, itd.) razloga nisu u stanju da masturbacijom daju ejakulat.

Ovaj aparat veoma je značajan i za pacijente sa invaliditetom, pa je njegovu upotrebu pozdravilo i Udruženja paraplegičara Beograda.

Kolektor sperme kombinuje modernu digitalnu tehnologiju, automatsko upravljanje i tehnologiju simulacije. Na ovaj način se izbegava neprijatna i bolna punkcija testisa u cilju dobijanja spermatozoida.

VANTELESNA OPLODNJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Povrede kičmene moždine su u porastu u Srbiji i u svetu. Računa se da kod nas ima preko 1500 osoba sa ovim problemom, a koji su u reproduktivnoj životnoj fazi.

stepeni_povreda_kicmene_mozdine

Stepeni povreda kičmene moždine
Posledice povreda kičmene moždine su različite kod žena i muškaraca.

POVREDA KIČMENE MOŽDINE KOD ŽENA

Disfunkcija autonomnog nervnog sistema, kao posledica povrede, izaziva prolazan gubitak menstruacije.
Posle 6–12 meseci menstruacija se spontano vraća, kao i reproduktivna sposobnost. Procenat spontanih trudnoća je sličan generalnoj populaciji. Tok trudnoće je rizičniji zbog autonomne disrefleksije i poremećene vaskularizacije. Neki simptomi mogu biti maskirani poremećenom nervnom senzacijom.
Češći su prevremeni porođaji.

POVREDA KIČMENE MOŽDINE KOD MUŠKARACA

Posledica povrede su erektivna i ejakulatorna disfunkcija i lošiji kvalitet sperme zbog poremećene vaskularizacije. Smanjenje kvaliteta sperme izazivaju povišena temperatura testisa, infrekvencija ejakulacije, endokrina disfunkcija, poremećaj kardiovaskularne funkcije, psihogeni, hormonski i oksidativni stres, leukocitospermija, kao posledica oksidativnog stresa i pojava citotoksičnih citokina i ASA – antispermatozoidnih antitela.

mikroskopska_slika_sperme

Mikroskopska slika sperme

Nakon rehabilitacije i socijalne reintegracije pristupa se rešavanju problema neplodnosti. Metoda izbora u rešavanju problema neplodnosti je, u oko 20% slučajeva intrauterina inseminacija. U najvećem broju slučajeva, primenjuje se metoda vantelesne oplodnje, zbog lošijeg kvaliteta sperme. Metoda vantelesne oplodnje je najčešće ICSI – intra citoplasmatic sperm injection. ICSI je laboratorijska tehnika oplodnje jajne ćelije direktnim unošenjem spermatozoida u jajnu ćeliju pomoću mikropipete (igla promera 0,5 milimetara). Koristi se u slučajevima kada kod muškarca postoji smanjen broj spermatozoida različitog stepena.

trenutak_ubacivanja_spermatozoida
Trenutak ubacivanja spermatozoida
Zbog erektivne i ejakulatorne disfunkcije sperma se dobija primenom elektrostimulatora (uspešnost u oko 80%), ili biopsijom direktno iz testisa. Zahvaljujući ovoj metodi uspešno se leči neplodnost i kod muškaraca kod kojih nema spermatozoida u ejakulatu (azoospermia). Spermatozoidi se uzimaju direktno iz testisa, ili punkcijom testisa i aspiracijom spermatozoida (TESA – Testicular Sperm Aspiration), ili hirurškom biopsijom testisa i uzimanjem isečka tkiva (TESE – Testicular Sperm Extraction). Na ovaj način dobijene spermatozoide mikropipetom injiciramo direktno u jajnu ćeliju – ICSI. Procenat uspešnosti vantelesne oplodnje kod osoba sa povredom kičmene moždine je isti kao i kod generalne populacije, odnosno oko 35% trudnoća iz jednoga pokušaja.
postati_roditelj_je_moguce.
Postati roditelj je moguće.

Značaj centra za VTO osoba sa invaliditetom

Beograd, Srđan Trajković – Udruženje osoba sa paraplegijom Vranje, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom
Beograd, Vukoman Bošković – Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Beograd, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom
Beograd, Slobodan Bjelotomić – Uprava za biomedicinu Ministarstva zdravlja, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom

Beograd, Slobodan Radulović, direktor Specijalne bolnice Beograd, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom

Beograd, Nenad Stojanović – Centar za inovativne aktivnosti, o otvaranju Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom

Beograd, otvaranje Centra za reproduktivno zdravlje osoba sa invaliditetom

Online Formulari

Iskoristite mogućnost slanja online anamneze kao i formulara zakazivanja konsultacija u našoj bolnici.

Podelite sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096