Flat Preloader Icon

Dr sci. med. Goran Cvijović

Specijalista endokrinologije

Dr_Goran_Cvijic

Dr Goran Cvijović je specijalista interne medicine i endokrinologije i doktor medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije (Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu).

Bio je istraživač saradnik i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dvadeset godina radio je u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, a od 2017. godine je deo Expert Consulting Team-a.

Kliničke studije: LEADER, ELIXA, LEAD, FIASP, SCALE, CREDENCE.

Član je Evropskog društva endokrinologa (European Society of Endocrinology – ESE)

Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096