Flat Preloader Icon

Prim dr Dragan Jeremić

specijalista ginekologije i akušerstva

Prim dr Dragan Jeremić rođen je u Topoli 26.12.1963. godine. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1990. godine, sa srednjom ocenom 9,86.
Načelnik je Operativnog odeljenja i konsultant u GAK „Narodni front“ u Beogradu.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je sa odličnom ocenom 1996. godine. Magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu u Beogradu, smer Onkologija, odbranio je sa odličnim uspehom 1998.
Završio je Školu za ultrazvuk u medicini 1992. godine. Jedan je od osnivača Nacionalne škole za kolposkopiju i patologiju cerviksa, njen dugogodišnji sekretar i predavač. Završio je i Nacionalnu školu mikroinvazivne hirurgije u ginekologiji 2004. na kojoj je od tada angažovan i kao predavač. U zvanje primarijusa je izabran 2009. godine.

Član je evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO), predsedništva Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije (UGOS), kao i Udruženja za mikroinvazivnu ginekološku hirurgiju. Objavio je preko 40 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima (od čega 4 sa SCI ili SSCI liste), i izlagao na nacionalnim skupovima i inostranim kongresima. Uža naučna oblast: ginekologija i akušerstvo, laparoskopska hirurgija i ginekološka onkologija. U  Specijalnoj ginekološkoj bolnici „Beograd“ angažovan je kao specijalista ginekologije i akušerstva, za sve ginekološke operacije, laparoskopske, histeroskopske, otvorene i vaginalne.

Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096