Flat Preloader Icon

Prof. dr sci. med. Ratomir Ganović

Specijalista ginekologije i akušerstva

Redovni univerzitetski profesor
Specijalista ginekologije i akušerstva
Subspecijalista za sterilitet i fertilitet
Vrhunski stručnjak za sterilitet i fertilitet

Godine 2004. dobija nagradu za životno delo Udruženja za sterilitet i fertilitet.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosekom 9,38

Na istom fakultetu položio specijalistički ispit iz Ginekologije sa akušerstvom sa odličnim uspehom, subspecijalizaciju za sterilitet i infertilitet, odbranio magistarsku tezu i doktorsku disertaciju.

Na GAK „Narodni front“ radi od 1972. godine prvo kao lekar na specijalizaciji, potom kao specijalista.

Od 1975. godine radi na Odeljenju steriliteta iste klinike, prvo kao specijalista potom kao Načelnik odeljenja. Godine 2001. postavljen je za Direktora za nastavu Ginekološke klinike.

U dva mandata bio je šef Katedre za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu.

1981. godine izabaran je za asistenta za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu, a potom za docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora 2001. godine.

Od 1993. godine konsultant je u Specijalnoj bolnici Beograd.

Predsednik je Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Mentor u više od 30 magistarskih i 20 doktorskih radova na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Učesnik je mnogih stručnih skupova u zemlji i svetu.

Objavio je više od 240 publikacija na nacionalnim i međunarodnim kongresima i simpozijumima.

Kontinuirano se usavršava na brojnim klinikama, kongresima i seminarima (u Srbiji, Sloveniji, Poljskoj, Nemačkoj, Francuskoj…)

Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096