Sanja Vuletić

Biolog - klinički embriolog

Sanja_Vuletic_biolog_embriolog

Sanja Vuletić je doktorant na odseku Biologija ćelija i tkiva na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirala i diplomirala, odbranivši diplomski rad „Embrionalno razviće čoveka“ sa ocenom 10.

U Specijalnoj ginekološkoj bolnici za lečenje steriliteta – Beograd, u kojoj je i počela profesionalnu karijeru, danas je direktor embriološke laboratorije.

ESHRE sertifikat za kliničkog embriologa (ESHRE certified clinical embryologist) dobila je 2012. godine.

Kao klinički embriolog, biolog i embriolog radila je u Odseku laboratorije za asistiranu reprodukciju Kliničkog centra Vojvodine i u nekoliko specijalnih ginekoloških bolnica (Genesis Medical, Jevremova, Intermedicus BIS), a sarađuje i sa poliklinikama Alfa Medica i Uromedica.

Član je Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju (European Society of Human Reproduction and Embryology), Udruženja za humanu reprodukciju Srbije (Serbian Society for Human Reproduction) i Udruženja srpskih embriologa.