Flat Preloader Icon

Dr Tatjana Zečević

Specijalista ginekologije i akušerstva

Završila 4. gimnaziju u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Završila klinički staž na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Od 2016. godine je na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva u GAK ,,,Narodni Front,, gde i radi od 2017. godine.

Tokom specijalizacije se kontinuirano usavršava na brojnim svetskim kongresima:

  • COGI 2017 Vienna, Austria;
  • ISIDOG 2017 Vienna, Austria;
  • World Congress in Fetal Medicine 2018 Athens, Greece;
  • Middle East Society for Gynecological Endoscopy 2018 Beirut, Lebanon;
  • World Congress in Fetal Medicine 2019 Alicante, Spain;
  • World Congress of Perinatal Medicine 2019 Istanbul, Turkey,
  • kao i na mnogobrojnim skupovima u zemlji i regionu.
Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096