Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

Akupunktura

Postavljanje akupunkturnih iglica na regiju stomaka

Beba kao cilj, motivisala je tim Specijalne ginekološke bolnice “Beograd” da značajnu pažnju posveti integrativnoj medicini – spoju najviših dostignuća u nauci i tradicionalnoj medicini i alternativnih metoda koje se zasnivaju, pre svega, na akupunkturi i ishrani.

Mnoga istraživanja pokazala su da akupunktura može da ima značajan doprinos, ne samo tome kako se osoba oseća u toku tretmana, već i da bude značajan faktor povećanja stepena uspešnosti lečenja steriliteta.

Akupunkturom, odnosno bockanjem iglicama određenih tačaka, aktiviraju se energetski tokovi u meridijanima, a to utiče na:

  • smanjenje napetosti i stresa
  • poboljšanja cirkulacije
  • bolji imunološki i endokrini odgovor

Rezultat je često značajno veći stepen uspešnosti tertmana i trudnoća.

Dr Lugonja primenjuje tretman akupunkture na pacijentkinjiMetoda je bezbedna i pouzdana. Aplikovane iglice aktiviraju prirodne sposobnosti tela stimulišuci lučenje beta–endorfina koji utiču na poboljšanje funkcija jajnika. Istovremeno se postiže povećanje prokrvljenosti materice i senzibilitet receptora endometrijuma, jer se pospešuje lučenje TH2 citokina, a smanjuje TH1 citokina, što dovodi do poboljšane blastocitne implantacije.

Na taj način se poveća stopa uspeha IVF.

Akupunktura daje naročito dobre rezultate kod funkcionalnog steriliteta žena. U tim slučajevima reproduktivni organi su zdravi, ali ne dolazi do začeća zbog disbalansa hormona i poremećaja ovulacije.

Akupunktura se preporučuje i muškarcu i ženi jer je neophodno uskladiti mnoge funkcije kod oba partnera da bi došlo do oplodnje. Jedan od njih je i PH faktor.

Akupunktura deluje holistički - na hormone i na psihu, na fizičku funkciju reproduktivnog sistema, cirkulaciju, libido i potenciju. Ona obezbeđuje lečenje više različitih faktora koji 

mogu da dovedu do steriliteta oba partnera.

 
© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare