Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

INTEGRATIVNA ASISTIRANA REPRODUKCIJA


 

Specijalna ginekološka bolnica “Beograd” u potpunosti je posvećena ostvarenju želje svojih pacijenata da dobiju potomstvo. Naš pristup je da onima koji teže da postanu budući roditelji obezbedimo sve što savremena medicina nudi u oblasti asistirane reprodukcije.

U tom cilju veoma veliku pažnju posvećujemo integrativnoj medicini koja predstavlja novi pristup u medicinskoj nauci i povezuje tretmane i procedure naučne, alopatske medicine sa metodama iz komplementarne i alternativne medicine (CAM).

Integrativna medicina uvažava individualne specifičnosti i potrebe svakog pojedinca i svakog para koji ima problem sa sterilitetom.

Primenjuju se najsigurniji, najmanje invazivni i najekonomičniji pristupi, koji se objedinjuju u holističko razumevanje individue.

Homeostaza je očuvanje ravnotežnog stanja, biološke ravnoteže organizma i energije, neophodnog za optimalno funkcionisanje tela, što direktno utiče na povećanje uspešnosti asistirane reprodukcije.

Zato u Specijalnoj ginekološkoj bolnici “Beograd”, uz najsavremenija dostignuća klasične medicine u postupcima asistirane reprodukcije, koristimo i metode akupunkture i posebnog načina ishrane. Time, u saradnji sa pacijentima, postižemo:

  • poboljšanje odgovora na medikamentozno lečenje,
  • povećanje protoka krvi ,
  • stabilizovanje funkcionisanja endokrinog sistema,
  • jačanje psihičkog stanja


Na ovaj način zajedno povećavamo šanse za ostvarenje cilja – mogućnost da se naši pacijenti ostvare kao roditelji.
 

© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare