Gospodar Jovanova 54
11000 Beograd
+381 (0) 11 32 82 742
+381 (0) 60 01 200 96

Revolucionarno!

Prva
on line anamneza steriliteta
i konsultacije sa stručnim lekarskim timom posredstvom interneta

Brzi odgovori - poverljivost zagarantovana!

PRVA u svim segmentima humane reprodukcije, lečenja steriliteta i vantelesne oplodnje, Specijalna ginekološka bolnica “Beograd” i PRVOM ON LINE ANAMNEZOM STERILITETA ne samo u Srbiji, već i u ovom delu Evrope - nastavlja da unapređuje sve segmente usluga u oblasti vantelesne oplodnje.

 

UPITNIK koji je pred Vama, sastoji se od 9 koraka i omogućava:

  • da saznate da li imate problem steriliteta
  • da, ukoliko imate problem steriliteta dobijete osnovnu anamnezu mailom u roku ne dužem od 7 dana
  • da zakažete svoj konsultativni pregled u ordinaciji
  • da Vaš konsultativni pregled traje kraće i odmah bude usmeren na detaljnu anamnezu, lični razgovor sa lekarom i predlog procedure lečenja steriliteta odnosno vantelesne oplodnje.

 

Naš stručni lekarski tim koji postavlja anamnezu steriliteta na osnovu Vaših popunjenih upitnika čine: prof. dr Slobodan R. Radulović, Dr sci. med. Bojana A. Savićević, prim. dr Vukašin Lugonja, prof. Dr Ratomir Ganović i dr Marijana Šašić.

 

Dijagnostika steriliteta ima za cilj da se u kratkom vremenskom periodu omogući davanje tačne informacije o uzroku neplodnosti i time omogući usmeravanje na pravu terapiju.

 

Popunjavanjem našeg UPITNIKA, prvi put ste u mogućnosti da ANAMNEZU STERILITETA dobijete
i tako što ostajete kod svoje kuće!
ROK – maksimum 7 dana!

 

Kao i pre nego što dođete na konsultativni pregled u ordinaciju, neophodno je da ste prethodno uradili nekoliko dijagnostičkih testova: ultrasonografska dijagnostika materice i jajnika, spermatogram, bazični hormonski testovi.

 

Popunjavanje upitnika je jednostavno.
Slobodno preskočite rubriku u kojoj, iz bilo kojih razloga, ne želite da date odgovor.

 

Upitnik je programiran tako da SVI VAŠI PODACI OSTAJU ZAŠTIĆENI.

 

Mi poštujemo zakone, ali i lekarsku etiku.

 

Svaki upitnik ima svoju šifru dostupnu samo našem lekarskom timu. Po Vašoj želji odgovor možete dobiti na Vaš e-mail ili kada dođete na konsultativni pregled koji zakažete u našoj ordinaciji. To i druge napomene upisujete u rubrici na kraju upitnika.

 

Sreća je moguća - zato smo uvek prvi

© Copyright 2013. All rights reserved. Design by NormaReclamare