Flat Preloader Icon

Prof. dr Slaviša Stanišić

Specijalista ginekologije i akušerstva, specijalista integrativne medicine

prof_slavisa_stanisic

Specijalista ginekologije i akušerstva, prof. dr Slaviša Stanišic, MD. Ph. D. je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, diplomirao, specijalizirao, magistrirao i doktorirao, a svoju bogatu karijeru razvijao i u zemlji i u inostranstvu.

Redovni je profesor je na katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta – Priština, a habitacijom je izabran za profesora na Evropskom univerzitetu, Farmaceutskom fakultetu – Novi Sad i na Univerzitetu Alma mater Europea ECM. Angažovan je i kao profesor na Visokoj strukovnoj medicinskoj školi zdravstvene nege u Beogradu. Više godina je bio šef katedre za ginekologiju i akušerstvo i prodekan na Medicinskom fakultetu u Prištini i Direktor Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Potpredsednik je Ginekološko akušerske sekcije Srpskog Lekarskog drustva.

Glavne oblasti profesionalne i naučno-istraživačke kompetencije dr Stanišića su istraživanja iz oblasti ginekologije i akušerstva, infertiliteta i steriliteta i integrativne medicine. Baveći se tim oblastima objavio je oko 220 naučnih i stručnih radova, bio autor ili koautor više udžbenika, praktikuma i monografija i učesnik na tri istraživačka projekta.

Dr Stanišić je i moderator ili predavač po pozivu na brojnim simpozijumima i kongresima iz oblasti ginekologije i akušerstva i integrativne medicine.

Član je borda Evropskog udruženja za integrativnu medicinu – ESIM sa sedištem u Berlinu , potpredsednik Srpskog udruženja za integrativnu medicinu – SUIM i predsednik Evropskog kongresa – ECIM2014.

Član je borda urednika časopisa Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, International Journal of Integrated Medicine, New York, USA i časopisa Praxis medica, kao i član naučnog odbora časopisa Perinatologija.

Važno obaveštenje

PROMENA ADRESE

Poštovani posetioci, Specijalna ginekoloska bolnica Beograd će

od subote 28. novembra 2020.

biti preseljena na novu lokaciju:

Novi Beograd blok 26
ul. Antifašističke borbe 2a
(kod Crkve Sv. Simeona)
U periodu preseljenja, bolnički mobilni kontakt telefon
će biti dostupan 24/7 – +381 60 0120 096